Home

Art 162 cod procedura penala

Art. 162. Masurile privind obiectele ori inscrisurile ..

lege5.r

COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislativ. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 15 iulie 2010. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Partea GENERALĂ Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale (M. Of. nr. 51 Art. 166 Efectuarea percheziţiei corporale Alte forme de percheziţie Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri Noul Cod de Procedură Penală actualizat 2014 (Legea nr. 135/2010 Instanta, pentru solutionarea cererii a aplicat dispozitiile art. 162 Cod procedura penala, dispunând citarea faptuitorilor si desemnarea unor aparatori din oficiu pentru cei doi. Una dintre dispozitiile legale ce trebuie respectata de instanta este reflectata în aceea ca instanta dispune luarea masurii de siguranta numai dupa ascultarea.

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ultima actualizare : Legea nr.127/2021 Ediție adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedură fiscală emise până la data de 03 februarie 2020. Acest text este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare. TITLUL I - Dispoziții generale (art. 1 - 15 Art. 163: Procedura de comunicare. (1) Comunicarea citaţiei se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de înmânare certificată de agentul însărcinat cu înmânarea. (2) Dacă destinatarul primeşte citaţia, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, agentul va. În M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018, a fost publicată L. nr. 49/2018 prin care au fost modificate art. 75, 112^1, 346^1, 347 din Codul penal și art. 139, 148, 150, 151, 152 și 223 din Codul de procedură penală, modificări ce intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial Art. 167. Perchezitia unui vehicul. (1) Perchezitia unui vehicul consta in examinarea exteriorului ori interiorului unui vehicul sau a altui mijloc de transport ori a componentelor acestora. (2) Perchezitia unui vehicul se efectueaza in conditiile prevazute la art. 165 alin. (2). (3) Prevederile art. 162, 165 si 166 se aplica in mod corespunzator ART. 162 Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante. ART. 283 Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate. Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea creanțelor prevăzute la art. 2. (2) Unde prezentul cod nu dispune, se aplică.

Art. 295. Plângerea prealabilă (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere Codul de Procedura Penala din 2010 din 2010.07.15. Status: Acte în vigoare. Versiune de la: 19 martie 2019. Intră în vigoare: 1 februarie 2014 . Codul de Procedura Penala din 2010 (LEGEA nr. 135/2010) Dată act: 1-iul-2010. Emitent: Parlamentul _____ *) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin. [Art.47 al.(1) modificat prin LP2-XVI din 07.02.08, MO42-44/29.02.08 art.121] [Art.47 al.(1) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781] (2) În cerere se face menţiune dacă în cauză sînt persoane arestate. (3) Suspendarea judecării cauzei poate fi dispusă de Curtea Supremă de Justiţie după ce aceasta a fost. Articolul 1. Legea penală a Republicii Moldova (1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova. (2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Luarea masurii de siguranta a internarii medicale, prev.de art.114 Cod penal. DECIZIA PENALA NR.3/P din 14.01.2009 . Prin adresa numarul 178/P/2008, Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt a sesizat aceasta instanta în vederea luarii masurii de siguranta a internarii medicale prevazuta de art. 114 Cod penal, conf. art. 162 Cod procedura penala fata de inculpatul S.I.V., cercetat pentru. Art. 52 - Procedura de soluţionare în cursul judecăţii (1) Abţinerea sau recuzarea judecătorului, procurorului, magistratului-asistent sau grefierului se soluţionează de un alt complet, în şedinţă secretă, fără participarea celui ce declară că se abţine sau care este recuzat 34-70-procedura-penala-partea-speciala. Download. 34-70-procedura-penala-partea-speciala. Alexandra Mateescu. CODUL DE PROCEDURA PENALA PARTEA SPECIALA TITLUL I URMARIREA PENALA CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Obiectul urmaririi penale Art. 200. - Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor. (7)Dispozitiile art. 162 se aplica in mod corespunzator. Reglementarea in Vechiul Cod de Procedura Penala (din 1968) Art. 106: Efectuarea perchezitiei corporale (1) Perchezitia corporala se efectueaza de organul judiciar care a dispus-o, cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin. 1, sau de persoana desemnata de acest organ Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Comentariu aplicativ. Textul cu modificările legislative operate până la 1 septembrie 2016. Autor: prof.univ., dr.hab. Igor DOLEA Editura: Cartea Juridică Copertă și machetare: Adriana Mîrza-Balan Codul de procedură penală al Republicii Moldova : (comentariu aplicativ) : Textul cu.

Art. 162: Termenele de prescripţie a executării pedepsei ..

Art. 162 Cod procedură penală - luarea în mod provizoriu a ..

Nerespectarea procedurii obligatorii prevăzute de art

Titlul I - Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale Art. 1 - Normele de procedura penala si scopul acestora (1) Normele de procedura penala reglementeaza desfasurarea procesului penal si a altor proceduri judiciare in legatura cu o cauza penala. (2) Normele de procedura penala urmaresc asigurarea exercitarii eficiente a atributiilor organelor judiciare cu garantarea [ Include modificările din următoarele acte: - Legea nr. 255/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013. - O.U.G. nr. 3/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07/02/2014. PARTEA GENERALĂ TITLUL I Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale Normele de procedură penală şi scopul acestora Art. 1. - (1) Normele de procedură.

COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 - Portal Legislati

 1. In temeiul art 198 cod procedura penala onorariu avocet oficiu 200 lei conform delegatiei 99/28.05.2009 avocat P A M vor fi suportate initial din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie. Cu drept de recurs in 10 zile de pronuntare fata de Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau si de la comunicare pentru partile lipsa
 2. Mediere penala lovirea. Art. 23 Noul Cod de procedura penala. Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile (1) In cursul procesului penal, cu privire la pretentiile civile, inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere, potrivit legii
 3. Codul penal este structurat pe două părţi: Partea generală (§ 1 - § 79b) şi Partea specială (§ 80 - § 358). Partea generală (§ 1 - § 79b) Principalele particularităţi în raport de Codul penal român, se referă la următoarele: Momentul săvârşirii faptei. Fapta se consideră săvârşită la momentul la care a acţionat.

Acte de procedura in Noul cod de procedura penala; Articolul 162 - Inmanarea facuta altor persoane (1) Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazurile prevazute la art. 131, art. 136 alin. (1) , art. 200 alin. (2) din Codul de procedura civila si ale art. 35 alin. (2) si art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004. CODUL DE PROCEDURA PENALA. Modificat prin urmãtoarele acte normative: - L. 169 /10 aprilie 2002 privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedură penală si a unor legi speciale - M. Of. 261 - 18.IV.2002. - O.U.G. 58 /23 mai 2002 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la.

Art. 162: Inmanarea facuta altor persoane (1) Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazurile prevazute la art. 155 alin. (1) pct. 1-5 si pct. 12 sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avocat, notar public ori executor judecatoresc se poate face functionarului sau persoane] insarcinate cu primirea corespondentei. Art. 47 alin. (16) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 30/2019). Vechea reglementare. În vechea reglementare, la art. 47, alin.(16) prevedea: (16) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanță, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de. Astazi Iulie dosarul este inca la Parchet el nefiind trimis actualjzat Judecata. Este de 8 ani conf art. Codul fiscalcodul munciicodul civilcodul penalcodul rutiercodul de procedura fiscalacodul de procedura penala si codul de procedura civila actualizate Titlul IV in Engleza - De la data de pana in Prezent. Stefan 29 Iulie Buna ziua

(1) şi art. 598 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală cu referire la art. 597 alin. (5) din acelaşi act normativ- 161. D.C.C. nr.161/26-05-2020 DECIZIA nr. 161 din 26 mai 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal- 162 Noul cod de procedura penala. Parlamentul României adoptă prezenta lege. PARTEA GENERALĂ . TITLUL I . Art.162. Dispoziţii speciale privind percheziţiile efectuate la o autoritate publică, instituţie publică sau alte persoane juridice de drept public savarsirii infractiunilor prev. de art. 180 alin. 1 Cod penal, aceasta este criticabila sub aspectul temeiului juridic invocat, in cauza impunandu-se schimbarea acestuia din art. 10 lit. f Cod procedura penala in art. 10 lit. a Cod procedura penala

Editia de fata, ingrijita de prof. univ. dr., judecator Dan Lupascu, cuprinde Noul Cod de procedura penala, actualizat la data de 15 iunie 2015, articolele Codului fiind insotite, acolo unde este cazul, de dispozitii tranzitorii si de aplicare (Legea nr. 255/2013), necesare unei depline intelegeri a noii reglementari (5) Sentinţele prin care s-a dispus, potrivit legii vechi, restituirea cauzei procurorului cu privire la care termenul de declarare a recursului nu expirase la data intrării în vigoare a legii noi, sunt supuse contestaţiei, potrivit art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala. (6) Contestaţia prevăzută la alin DECIZIA nr. 825 din 17 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (8) lit. b) şi alin. (9), precum şi ale art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 16 aprilie 202 pdf noul cod de procedura penala - Shoogle. Rezultate 1 - 20 pentru pdf noul cod de procedura penala . Bec auto H11 Philips White Vision Blister 1 bec. Bec auto H11 Philips White Vision Blister 1 bec Producator: Philips Categoria: Becuri auto far 12v Mo de l: H11 Cod produs: 12362WHVB1 Noul bec auto cu halogen H11 Philips White Vision ofera o. -art.3851 alin. 1 lit.f Cod procedura penala;-art.197 alin. 2 Cod procedura penala;-art.447 Cod procedura penala;-art.85 Cod penal. X X X Revocarea suspendarii executarii pedepsei, în cazul neexecutarii obligatiilor civile, este o cauza ce se situeaza în materia executarii hotarârilor (art. 447 Cod procedura penala -Titlul III - Executarea.

COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislati

Cumpara Noul Cod de procedura penala Actualizata 3 Mai 2016 pe Libris. Transport gratuit >90 lei si livrare rapida. 30 de zile retur 118.1.Daca nu s-a realizat scopul pentru care s-au solicitate garantiile prevazute la art.116 si 117 din Codul de procedura fiscala, organul competent va putea proceda la valorificarea garantiilor prin modalitatile si procedura prevazute de dispozitiile art.148 alin.(2)-(7) si art.149-161 din acelasi Cod care se aplica in mod corespunzator

In temeiul art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala achita pe inculpata S.C. Terraflor S.R.L. de sub acuza savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, prevazuta de art. 48 Cod Penal raportat la art. 301 Cod penal in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala. In art. 397 Cod. Codul de Procedura Penala Proiectul Codului de Procedura Penala din 25 februarie 2009 Materialul de fata a fost preluat de pe site-ul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti www.Just.ro - Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.DreptOnline.ro recomanda consultarea versiunii oficiale pentru ultimile modificari Noul cod de procedură penală al R.M. intrat în vigoare din 12 iunie 2003 în art. 22 acordă valoare de principiu al procedurii penale dreptului de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori. În legea penală a R.M. acest principiu este cuprins în art. 7 al. 2 Cod Penal al R.M. din 13 septembrie 2002, care prevede că nimeni. Norma metodologica de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 20.07.2004. Ora 11:00, 27 Iulie 2021 Radu Opriș SPARL Regulamentul de ordine interioară: ce e obligatoriu și ce e util să cuprindă

a) Cod procedura penala la data de 02.03.2018. Ofiterul de politie judiciara audiaza denuntatorul la data de 19.02.2018 fara a fi delegat in cauza; - Dosar penal nr. 154/P/2016 vizand presupuse fapte comise de judecatori din cadrul Tribunalului Suceava si din cadrul Judecatoriei Campulung Moldovenesc, solutionat prin clasare in temeiul art. 16 lit NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila Obiectul si scopul Codului de procedura civila Art. 1. - (1) Codul de procedura civila, denumit in continuare codul, stabileste regulil CODUL PENAL AL ROMÂNIEI. 2006 Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996. Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr

Video: Noul Cod de procedură penală şi legislaţie conex

Nerespectarea dispozitiilor art. 171 alin. 2 cod procedura penala privind dreptul la aparare efectiva a inculpatului arestat în alta cauza. Nerespectarea dispoziţiilor art. 362 al. 1 lit. A Cod pr.Penală referitoare la sentinţele ce nu pot fi atacate cu apel. Motiv de casare ş RIL Decizia nr. 13 din 18 februarie 2008 cu privire la aplicarea art. 162 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 114 din Codul penal [18-02-2008] RIL Decizia nr. 12 din 18 februarie 2008 cu privire la consecintele modificarii pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, in cazul infractiunilor ce aduc atingere. In ceea ce priveste scoaterea de sub urmarire penala, procedura este aceeasi, cu o singura completare. In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. 10, litera b indice 1, executarea mustrarii sau mustrarii cu avertisment, prevazute de art. 91 din Codul penal, aplicate de procuror, se fac **) Codul de procedura penala a fost publicat in Buletinul Oficial nr. 145-146 din 12 noiembrie 1968 si a mai fost republicat in Buletinul Oficial nr. 58-59 din 26 aprilie 1973, in temeiul art. 3 din Legea nr. 7/1973, publicata in Buletinul Oficial nr. 49 din 6 aprilie 1973; republicat in M. Of., Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, in temeiul. Decizia nr. 264 din 27-apr-2007 Procedura civila si penala.Cai de atac. Plângere impotriva solutiei dispusa de procuror. Principiul disponibilitatii. Cererea adresata instantei de judecata competente în temeiul art.162 alin.1 Cod pr.pen. Nerespectarea dispozitiilor art.44 din Legea nr.487/2002. Lipsa unor

Investigatorii pot fi folositi numai pe o perioada determinata, in conditiile prevazute in art. 224^2 si 224^3 din Codul de procedura penala. Textul art. 224 alin. 2 C. pr. pen. atribuie si altor lucratori din Ministerul de Interne decat cei cu atributii de cercetare penala (lucratori operativi) dreptul si obligatia de a efectua acte. LAW #135 of 1 July 2010. of the Criminal Procedure Code. Text shall be in force as of 7 February 2014. This text was updated on the basis of the amending acts that were published in the Official Journal of Romania, Part I, until 7 February 2014 (1) Cod penal si art. 5 Cod penal cu aplicarea art. 375 Cod procedura penala si art. 19 din OUG nr. 43/2002 de la 2 (doi) ani inchisoare la 2 (doi) ani si 4 (patru) luni inchisoare. Mentine pentru inculpatul Cocos Dorin pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit În baza art.14 alin.1, 2 si 3 lit.b si art.15 Cod procedura penala anterior raportat la art.998-999 Cod civil anterior, admite în parte actiunea civila formulata de catre Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea si obliga pe inculpatul Munteanu Dan la plata sumei totale 1.275 lei. III. În baza art.14 alin.1, 2 si 3 lit.a Cod procedura penala.

Art. 166 Noul Cod de Procedură Penală Efectuarea ..

 1. In baza prevererilor art 16 alin 1 lit 6 cod procedura penala iar ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice, NU PREVEDE SUSPENDAREA EXERCITARII DREPTULUI DE A CONDUCE AUTOVEHICULE PE DRUMURILE PUBLICE, pentru fapta savarsita( Aceasta este intrebarea mea de fapt). Prezenta poate fi etc etc etc
 2. ară.I. Procedura, regularitatea actului de sesizare, legalitatea actelor de urmărire penală, capitolul I. Procedura în Camera Preli
 3. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale: - Art. 19 Obiectul si exercitarea actiunii civil

Se afla in situatia prevazuta la art. 221 alin. (7) din Codul de procedura penala, inculpatul care a parasit imobilul pentru a salva de la un pericol imediat viata, integritatea corporala sau sanatatea sa ori a altei persoane sau un bun important al sau ori al altei persoane sau un interes general Or, prin respingerea cererii s-au incalcat dispozitiile art.66 alin.2 Cod procedura penala potrivit carora in cazul cand exista probe de vinovatie, invinuitul sau inculpatul are dreptul sa probeze lipsa lor de temeinicie, ceea ce invinuitului nu i s-a permis

265639767 a-vasile-exceptii-procesuale-in-ncpc. 1. Andreea Vasile Excepţiile procesuale în noul Cod de procedură civilă Excepţiile de procedură Excepţiile de fond Procedura de invocare si soluţionare/ / Ordinea de soluţionare h t t p : / / b î b l î o t e c a h a m a n g î u . r o 1 8 —D e c —2 0 1 3. 2 Codul de Procedura Penala, consolidat iesit din vigoare in 1 februarie 2014 Click pentru Codul de procedura penala in vigoare: Art. 162 - Luarea masurilor de siguranta Daca procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala constata, in cursul urmaririi penale ca invinuitul sau inculpatul se afla in vreuna dintre situatiile. In acest context, noul Cod de procedura penala (in continuare Codul, noul Cod sau NCPP) adoptat prin Legea nr. 135/2010 (publicata in M.Of. nr. 486 din 15 iulie 20 I 0), a avut in vedere crearea unui cadru legislativ clar, previzibil ~i accesibil tuturor participantilor Ia efectuarea actului de justitie penala

Sentinţă penală 1792 din 14

 1. Trebuie precizat ca decizia a fost data cu opinie separata in sensul achitarii celor doi inculpati, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala - fapta nu este prevazuta de legea penala. Din pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executare vor fi scazute cele doua luni in care Dan Sova a a stat in arest preventiv si.
 2. Codul de procedura civila a fost decretat la 9 septembrie 1865, promulgat la 11 septembrie 1865 si pus in aplicare la 1 decembrie 1865. El s-a aplicat initial numai pe teritoriul vechilor principate, iar dupa 1918 s-a extins pe intregul teritoriu al tarii prin Decretul nr. 3406 din 1 octombrie 1938 si legile nr. 389 din 23 iunie 1943 si nr. 260 aprilie 1945
 3. Normele generale sint cuprinse, de regula, in Codul de procedura penala; normele speciale isi pot avea izvorul si in Codul de procedura penala, cum sint cele privitoare la procedurile speciale (art. 465-512), dar ele pot fi prevazute si in alte legi care promoveaza o procedura speciala pentru anumite cauze
 4. Art. 162-184 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice). Actiune penala. Art. 516 a se vedea Codul procedura civila art. 674 si urm
 5. referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si art. 258 alin. 1 din Codul penal, art. 44 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) si art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupti
 6. Lipsa incidentei art. 148 lit. a) Cod procedura penala. EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA PENALA SI DE MINORI. 97. DECIZIE 336 01/06/2007 DECIZIE nr. 336/R din 1 iunie 2007 Arestare preventiva. 162. DECIZIE 491 22/03/2011 DECIZIE nr. 491/R din 22 martie 2011 Contestarea actelor autoritatii contractante EMITENT:.
 7. DEX- Bucureti,1996, termenul flagrant. Nistoreanu G., Apetrei M. op.cit. Proiectul codului de procedur penal Chiinu,2000,art.517; Codul de procedur penal a Romniei art.465; 29 2. Procedura n cazul unor infraciuni flagrante. Procedura n cazul unor infraciuni flagrante e o procedur specific nu numai pentru legislaia RM

Legea nr.207/2015 - ANA

CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ din 1865 Structură Act. Înmânarea citaţiilor şi tuturor actelor de procedura, în cazurile prevăzute de art. 87 pct. 1, 2, 3, 5 şi 7, precum şi în cele prevăzute de art. 90 alineatele 4, 5, 6 şi 7, sau atunci cînd actul urmează să fie înmânat unui avocat sau notar public se poate face. Decizie curtea constitutionala - referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala din 7 iulie 2011, Monitorul Oficial 482/2011 ; ARTICOLUL 45 Opozabilitatea actului administrativ fisca ORDONANTA GUVERNULUI nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, actualizata. FISA act - modificarile si completarile in vigoare. TEXT integral actualizat si consolidat la 31 octombrie 2011 - Legea 188/2011. TITLUL I - Dispozitii generale (ARTICOLUL 1 - ARTICOLUL 20 CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 9 septembrie 1865 CARTEA I: COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI TITLUL I: COMPETENTA DUPA MATERIE Art. 1 Judecatoriile judeca: 1. in prima instanta, toate procesele si cererile, in afara de cele date prin lege in competenta altor instante; 2. plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale alto FS DE PROCEDURA PENALA Projeculut Nouiui Cod penal si al Proiectlui Noului Cod de proved penal . 5 (iulie 2007-2008); formator in' cadrul Institutului National al Magistraturit la Noul Cod de procedura penala disciplina drept procesual penal (2006 ~ prezent). TD Pubticati: autora peste 60 de studi gl articole. Autor al lucrrilor:,Drept penal

Art. 163: Procedura de comunicare - Noul Cod de Procedură ..

 1. Noul Cod de Procedura Civila actualizat la data de 15.02.2013 Parlamentul României Codul de Procedură Civilă din 01/07/2010 Versiune actualizata la data de 15/02/2013 Codul de procedură civilă Text actualizat la data de 15.02.2013. Actul include modificările din următoarele acte: - Legea nr. 206/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 13/11/2012
 2. Codul de Procedura Civila al Romaniei, consolidat 2009 Noul Cod, publicat: Codul de Procedura Civila nou.Legea 134/2010 - in vigoare la 1 februarie 2013 Atentie Versiunea consolidata de fata, realizata de DreptOnline.ro, nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio.
 3. Actualul cod de procedur penal din 3o0;nia a intrat n vigoare la # ianuarie #$%$ nlocuind cu aceast oca5ie codul din #$)%. n legtur cu codul pe care l aplic0 a5i nu trebuie uitat c el a 2ost edictat n condiiile social* politice corespun5toare ale statului totalitar. e aceea la relativ scurt vre0e dup eveni0entele din dece0brie #$,$ a 2ost.

Codul penal și Codul de procedură penală

Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila. Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun in materie civila. (2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in materiile reglementate de alte legi, in masura in care acestea nu cuprind dispozitii contrare Autentificare utilizator. Autentificare certificat Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF. Înregistrare în Spațiul Privat Virtua Art. 10 - Interzicerea analogiei. Art. 11 - Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri. Art. 12 - Libertatea de a dispune. Art. 13 - Renuntarea la drept. Art. 14 - Buna-credinta. Art. 15 - Abuzul de drept. Art. 16 - Vinovatia. Art. 17 - Eroarea comuna si invincibila. CAPITOLUL IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si. Noul Cod Penal - text integral. Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Codul Penal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 200 Noul cod de procedur penal al R.M. intrat n vigoare din 12 iunie 2003 n art. 22 acord valoare de principiu al procedurii penale dreptului de a nu fi urmrit, judecat sau pedepsit de mai multe ori. n legea penal a R.M. acest principiu este cuprins n art. 7 al. 2 Cod Penal al R.M. din 13 septembrie 2002, care prevede c nimeni nu poate fi supus de.

Art. 167. Perchezitia unui vehicul - Legal Lan

Codul muncii actualizat si adnotat 2021 PDF. Legea 53/2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 345, actualizata Legea 213/2020 si Legea 298/2020 CODUL DE PROCEDURA FISCALA . din 20 iulie 2015 Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2016. Cu modifi carile si actualizarile aduse pana la 03.09.2018 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. TITLUL I Dispozitii generale ART. 1.

S-a sustinut ca, daca mituitorul denunta fapta autoritatii in termenul prevazut de lege, se va pronunta, fie incetarea urmaririi penale, in baza art. 11 punctul 1 litera c ) din codul de procedura penala, combinat cu art. 255 alin. 3 cod penal in faza de urmarire penala, fie incetarea procesului penal, in baza art. 11 punctul 2, litera b ) din. Igor DOLEA. CODUL DE PROCEDUR PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA (COMENTARIU APLICATIV). Textul cu modificrile legislative operate pn la 1 septembrie 2016. Chiinu, 2016. 1 Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Comentariu aplicativ

Art. 295 Noul Cod de Procedură Penală Plângerea prealabilă ..

Dispositivo dell'art. 122 Codice di procedura penale. 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la. (7) Daca in cursul sedintei se savarseste o fapta penala, se aplica dispozitiile din Codul de procedura penala. (8) Presedintele poate sa ordone indepartarea tuturor persoanelor din sala, daca altfel nu se poate pastra ordinea. _____ Alineatul 7 a fost introdus prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 138/2000. Art. 12 Monitorul Oficial 716 bis din 21 Iulie 2021 (M. Of. 716 bis/2021 Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 711 din 18 februarie 2011 Prin sentinţa comercială nr. 3000 din 14.07.2010 a Tribunalului Comercial Cluj s-a admis excepţia netimbrării cererii de intervenţie formulate de intervenienta S.I.F.B.C. SA Arad şi, în consecinţă : S-a anulat, ca netimbrată,.. Banca Naţională a României Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea și menținerea stabilităţii preţurilor