Home

Consiliul general al municipiului bucuresti hotarari 2021

PMB.ro - Bucureşti - Administraţia Local

Hotărârea nr. 58 din 26.02.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și. Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primaria Muncipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale

Art. 2 Incepand cu anul 2021, se aproba nivelurile taxelor locale stabilite prin hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si sunt cele prevazute Tn anexa nr. 2

PMB - Primăria Bucureșt

 1. istrativ, cu modificarile ~~ completarile ulterioare; CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI H 0 TA u RAST u E: '
 2. Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce Ia indeplinire ( prevederile prezentei hotarari. Aceasta hotarare a fost adoptata in §edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti din data de 27.04.2021
 3. Acte normative emise de Primarul General sau Consiliul General al municipiului Bucureşti Monitorul Oficial al municipiului Bucureşti Procese pe Rol procese - dosare pe rol, în care Primăria Capitalei este parte Legea nr.10/2001 despre situaţia cererilor de retrocedare făcute către PM
 4. istrarea institutului national al.
 5. Consiliul Local al Sectorului 2 Bucure;ti. pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 209/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia de analizăși verificare a tarifelor pentru activitatile de colectare, transport si depozitare deseuri menajere municipale in amestec, precum si pentru activităţile de colectare separată, transport.

HCL 101 - Hotarare privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti să aprobe Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local. Hotărâre nr. 248. Bucureşti, 22.07.2021 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară, din data de 22.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

În referat se menţionează că directorul general al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucuresti S.A. a informat Consiliul de Administraţie cu privire la situaţia financiară a companiei, concluzia fiind urmatoarea: continuarea activităţii acestei companii dupa data de 1.07.2021 este inoportună şi nu serveşte interesului public PANICĂ în Consiliul General al Municipiului Bucureşti: Un consilier PSD are COVID-19, după ce a participat la ședința de vineri. Un consilier general din Consiliul General al Municipiului Bucureşti a fost confirmat ca fiind... 01/03/2021 În referat se menţionează că directorul general al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucuresti S.A. a informat Consiliul de Administraţie cu privire la situaţia financiară a companiei, concluzia fiind urmatoarea: continuarea activităţii acestei companii dupa data de 1.07. 2021 este inoportună şi nu serveşte interesului.

Primăria București - PM

În referat se menţionează că directorul general al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucuresti S.A. a informat Consiliul de Administraţie cu privire la situaţia financiară a companiei, concluzia fiind urmatoarea: continuarea activităţii acestei companii dupa data de 1.07.2021 este inoportună şi nu serveşte interesului. Proiecte de hotărâri privind desfiinţarea a două companii municipale şi intrarea în insolvenţă a alteia, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti Hotnews.ro - 2 august 2021, 07:0 Stimate Doamne/Stimati Domni membrii ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Stimate Domnule Primar, Primaria Capitalei a publicat propunerea pentru ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru data de 26.02.2021, pe care apar urmatoarele puncte supus Consilierii generali ai Capitalei ar urma să voteze, în şedinţa de luni, două proiecte care vizează desfiinţarea Companiei Municipale Cimitire Bucureşi şi a Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei, precum şi unul vizând declanşarea procedurii de insolvenţă a Companiei Municipale Pază şi Securitate, potrivit news.ro. Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General at. ANDREI GEORGE reprezentangi ai Municipíului Bucuresti, în calitate de membri ai Adunärii Generale a Acçionarilor si desemnati în baza Hotärârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 421/21.12.2020 ai Hotärârii Consiliului General al Municipiului Bucure;ti nr. 436/28.12.2020

40/29.01.2021 privind abrogarea Hotärârii Consiliului General al Municipiului Bucure;ti nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarärii procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbtie între Compania Municipalä Termoenergetica Bucuresti S.A. în calitate de societat 22504/04. 05.2021 si de adresa Consiliului Concurentei nr. 14292/27. 11.2020; aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Aceasta hotarare a fost adoptata m sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data d Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2021. privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2020 - 2021 Art.4. Cu data adoptarii prezentei hotarari i§i Tnceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.553/201 8; Art.5. Direc(iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure§ti vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari

2021 - Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureșt

Acum daca esti nemultumit de faptul ca traiesti in Bucuresti si conduci o masina mai veche de normele Euro 4.5 sau 6 poti face o plangere la infama jotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.539/24.10.2019. Aceasta prevede urmatoarele: 1 Consiliului General al Municipiului Bucuresti a votat, miercuri, 2 iunie, redenumirea Bulevardului General Vasile Milea si impartirea sa in doua tronsoane. Totodata a fost aprobata denumirea pietei de la intersectia strazilor Ion Brezoianu, George Vraca si Matei Millo dupa numele politicianului roman si vicepresedinte al PNTCD, Ion Ratiu

Hotarari ale Consiliului Local - Primăria Sectorului

Hotărârea nr. 248 - Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureșt

Proiecte de hotărâri privind desfiinţarea a două companii municipale şi intrarea în insolvenţă a alteia, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti #Hot News Bucuresti - 29 aprilie 2021 - Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat in data de 26.02.2021 mai multe hotarari de suspendare a PUZ-urilor de Sector. Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, 19 iulie, incepand cu ora 15.00.Pe ordinea de zi a sedintei de maine, Primarul Capitalei, Gabriela Firea a inclus o serie de proiecte necesare dezvolatarii orasului. Astfel, unul dintre proiectele supuse dezbaterii si aprobarii CMGB se refera la realizarea demersurilor [ consiliului judetean / consiliului local/consiliului general al municipiului Bucuresti; - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni pe an 2021 Hotararea nr 82 din 24.06.2021 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare al serviciului de transport public in regim de taxi in mun

prin nerespectarea hotarari consiliului local de catre secretarul primariei sa adus un prejudiciu in bugetul local de 6200RON.Acest fapt se sanctioneaza? Conform art. 128 din Legea nr.215/2001 republicata, consilierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii. Consiliul General a aprobat Taxa Oxigen. Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului București a votat joi introducerea vinietei Oxigen din 2020 pentru mașinile sub Euro 4, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului. Grupurile PNL și USR au votat împotrivă

Proiecte de hotărâri privind desfiinţarea a două companii

30 Iunie 2021. Descarcă. Hotărâre privind transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 prin Sectorul 4 al Municipiului București, a imobilului situat in B-dul. Metalurgiei nr. 89, Sector 4. 94 ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro AC n jtt — ot ME 90 de zile, mentionat in cuprinsul art. 1, alin. (3) din HCGMB nr. 66/2021 dar, in cazul in care nu vor fi constatate neconcordante intre prevederile Planului Urbansitic Zonal Coordonator al Sectorului 3 si legislatia aplicabila in domeniul urbanismului, suspendarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 49/2019 reprezint

2441/12.02.2021 prin care se propune aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2021; Având în vedere : • Avizul consultativ favorabil nr. 808/29.01.2021 emis de Consiliul Judeţean Maramureş ş INFORMARE AVOCATI PRIVIND LOCURI PARCARE BUCURESTI. Consiliul Baroului Bucuresti informeaza avocatii cu privire la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice, de utilitate generala a Municipiului Bucuresti. In sedinta din data de 29.10.2019, Consiliul Baroului Bucuresti. Un alt punct de pe ordinea de zi il reprezinta aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii. Pentru acest an sunt propuse venituri de 75,5 milioane lei, aproape dublu fata de veniturile de 35,9 milioane lei realizate anul anterior (initial, pentru 2020 fusesera prognozate venituri de. Prezentare Serviciul Impozite si taxe locale, din cadrul Primariei Municipiului Motru functioneaza incepand cu luna Martie 1999, urmare Hotarării Guvernului nr.333/1999 privind aprobarea protocololui cadru si activele de predare-primire a exercitarii de catre Consiliile Judetene, Consiliile Locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributelor prevazute de Legea nr.189/1998.

Consiliul General Al Municipiului Bucuresti - Pagina 1

 1. istrativ, care precizează: Art. 129 (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii
 2. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere: -Referatul nr. 133399/11.05.2021 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri pri
 3. Hotărârile Consiliului Local în anul 2019. privind modificarea art.47 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013. privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii.
 4. Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona blocului 704 A Anexa nr 1 la HCL nr 29_26 febr 2009 a Consiliului Local al Mun Alexandria descarc

Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 1. Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Judo: 24.06.2021: Descarc
 2. istrarea CGMB
 3. Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, nr. 92 A. Anexa_7_la_hcl_267_21_dec_2010 descarc
 4. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§T1 HOTARA§TE: Art. 1 Cu Tncepere din data de 5 martie 2021, HCGMB 242, 18.06.2020 privind aprobare

J40/10322/2017, CUI 37832136, a avut loc in data de 24.03.2021, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti: Socolovici Razvan-Mihai Muresan Manuela S.C. Service Ciclop S.A.: Aruxandei Ionut Secretar tehnic, Albulescu-Gheorghe. iun. 2021. HOTĂRÂREA NR. 169 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, cu modificările ulterioare. iunie 4, 2021 LEFTER Tudor bugetul comunei Cumpana pentru anul 2021, prevazut in Anexa nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul de Asistenta Sociala al comunei Cumpana, iar cu aducerea la cunostinta se insarcineaza secretarul general al comunei Curnpana

Proiecte de hotărâri privind desfiinţarea a News

consiliul general Sediul Primariei municipiului Bucuresti va intra in consolidare, lucrarile urmand sa se execute incepand din acest an si pana in 2010, potrivit unei hotarari aprobate, joi, de Consiliul [.. Programul lucru Stare Alerta. Extras din Hotărârea nr. 10 din 14.05.2020: Art. 4. Se aprobă programul normal de lucru cu publicul, începând din data de 18.05.2020, a Instituțiilor publice din subordinea Primăriei municipiului Buzău, prin revocarea art. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 2/17.03.2020, cu respectarea următoarelor măsuri PROIECT SCOALA DUPA ŞCOALA, 2021 - 2022. Accesări: 22. Lista unitati de invatamant care au primit aviz in sedinta consiliului de administratie al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti din 12.07.2021

CARTIERUL JUSTITIEI, BLOCAT DE NICUSOR - Cititi actiunea

 1. In sedinta de azi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti au fost aprobate deschiderea unui centru drive-thru in Piata Consitutie
 2. Consilieri din Primaria Capitalei, membri ai Partidului Social Democrat, acuza actuala guvernare ca da dovada de lipsa de integritate, aroganta si cinism prin hotararile luate de Alianta D.A. in cadrul Consiliului General al Primariei.Tinerii membri ai PSD Bucuresti Alina Moise si Octavian Petrovici au prezentat dovezi in sprijinul afirmatiilor lor: fals in acte publice cu [
 3. consiliului judetean / consiliului local/consiliului general al municipiului Bucuresti; - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal
 4. Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va lua in discutie miercuri, 27 ianuarie, proiectul de hotarare privind mentinerea la valorile din 2009 a taxelor pentru parcarile de resedinta la nivelul municipiului Bucuresti. Primaria Capitalei propune astfel revenirea la vechea valoare a taxelor pentru parcarile de resedinta, in urma sesizarilor primite de la bucuresteni si de [
 5. ACTUALIZARE 24.10.2019 - Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat inceperea recensamantului animalelor de companie din Bucuresti. Acesta se va desfasura incepand cu 1 noiembrie 2019 si va dura doi ani, cu posibilitatea de a fi prelungit. Proprietarii vor trebui sa anunte cand animalul de companie moare, cand dispare, daca este instrainat sau daca face pui, dupa ce il.
 6. istrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392.
 7. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind alocarea sumelor din bugetul local pentru proiectele din domeniul social finanțate din bugetul Municipiului Braşov, pentru anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005 Nr. înregistrare: 77986 / 22.07.2021

Hotararea nr. 17 din 28.05.2015 privind aprobarea asocierii Comunei Corbeanca cu Judetul Ilfov si cu alte unitati administrative- teritoriale din judetul ilfov precum si cu Municipiul Bucuresti - Consiliul General al municipiului bucuresti, in vederea constituirii asociatiei de dezvoltare intercomunitara ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN. Iată toate proiectele aflate pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București: 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 30 mai 2019 - 29 august 2019, 2 Consiliul General al Municipiului Bucuresti va dezbate saptamana aceasta schimbarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor din Centrul Vechi, astfel incat sa fie acordate mai multe facilitati proprietarilor. In urma intalnirilor si consultarilor cu reprezentantii mediului de afaceri din segmentul HORECA, puternic afectat de. Consiliul General al Municipiului Bucure§ti PROIECT HOTARARE Nr. _ din privind suspendarea HCGMB 339, 13.08.2020 construire / desfiintare aflate Tn curs de emitere la data intrarii Tn vigoare a prezentei hotarari. Civila 688/04.02.2021 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a Contencios Administi-ativ.

Consiliul General al Municipiului Bucure§ti PROIECT HOTARARE Nr. _din privind suspendarea HCGMB nr. 49, 31.01.2019 Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti si al Primarului Sectorului 3 vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari. Civila 688/04.02.2021 pronuntata. Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2021 pentru validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.260 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 202 respectiv de la 23.06.2020 până la data de 22.06.2021, a dnei. UNGUREANU IRINA. Art.5. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA ca urmare a prevederilor prezentei hotarari. _____ ACTIONARI Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti Consiliul General al Municipiului Bucure§ti PROIECT HOTARARE Nr. _din privind suspendarea HCGMB 443, 26.07.2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal - ZONA DE SUD A SECTORULUI 4 Avand Tn vedere, Referatul de aprobare al Primarului General si Raportul de specialitate al Arhitectului §efal Municipiului Bucuresti nr. 2117/04. 12. 2020

S1 Hotărârile Consiliului Local în anul 202

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.08.2004. ANEXA NR. 1 Zona A a municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala autorizata mai mare de 5 t este delimitata de urmatoarele artere: Bd Solomon Wigler, consilierul personal al primarului Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins in flagrant in timp ce primea 25.000 de euro. Wiglera fost arestat, ieri, pentru ca a luat mita in total 204.000 de euro, promitand ca va interveni pe langa consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, astfel incat acestia sa voteze aprobarea unor PUZ-uri aferente construirii a.

Acest proiect trateaza Practica de Specialitate in Administratia Publica - Primaria Municipiului Bucuresti. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca data de 29.03.2021 pana la data de 17.072021, respectiv: MEMBRU - DINU ANDREEA, Art.2. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA ca urmare a prevederilor prezentei hotarari. ACTIONARI Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti: Mardarovici Diana Rigu Andrei - Danie

Prin Decizia 491/2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul declarat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin Primar General impotriva incheierii din 31 martie 2017 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Prin cererea formulata in temeiul art. 413 alin La nici 200 de astfel de vehicule. 30 de module de statii de alimentare a automobilelor electrice vor fi implementate in Capitala, potrivit unei hotarari adoptate, vineri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Un amendament propus de consilierul general ALDE Ion Valentin Voicu si adoptat de CGMB precizeaza ca modulele de statii. Conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 86/2008 si Hotararii Consiliului Judetean Ilfov nr. 144/2007 asociatia are urmatorii membri: Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezentat de Dl. Mircea Sorin OPRESCU, în calitate de Primar General al Primariei Municipiului Bucuresti Consiliului de administratie al Filarmonicii Moldova 1asi privind cuantumul tarifel ir aplicate de Filartnonica Moldova lasi in anul 2021; i) Nota de fundamentare cu privire la cuantumul taxclor si tarifelor pentru servi it 2021 transmisš cu adresa nr. 488/15.09.2020, inregistratš la Judetul — Consili

Art. 4 Se imputemiceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze, in numele Municipiului Bucuresti, actul de dare in plata. Art. 5 Primarul General al Municipiului Bucure^ti si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 22. MAR. 2021 Citre CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI - cu sediul Tn Municipiul Bucure§ti, Bd. Regina Elisabeta nr.47, Sector 5 MUNICIPIUL BUCURESTI - cu sediul Tn Municipiul Bucure9ti, Bd. Regina Elisabeta nr.47, Sector 5 in uterI(ia Primaru lui General at Municipiului Bucure§ti Nicu§or Da (2) Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, in conditiile legii, de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. (3) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza pana la data de 30 noiembrie 2005 patrimoniul prevazut la alin Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.07.2004. PRESEDINTE DE SEDINTA, Mantale Mioara SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Dumitru Stanescu Bucuresti, 13.07.2004 Nr.109. Sursa: UNTR Asociatia pentru Dreptul Urbanismului a petitionat Primaria Generala cu privire la situatia Registrului Spatiilor Verzi, un document elaborat si publicat in 2011 si care nu a fost aprobat nici pana in prezent de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Mai mult, acesta nu a mai fost actualizat inca de cand a fost publicat

Asociatia pentru Dreptul Urbanismului a inregistrat astazi, 05.04.2021, la Tribunalul Bucuresti, cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu Municipiul Bucuresti prin Primar General Nicusor Dan si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru suspendarea si anularea HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si HCGMB nr. 324/2010, 241. 544/2001. - Asigura asistenta tehnica si juridical pentru proiectele de hotarari initiate de catre Primarul General, prin directiile de specialitate, si de catre consilierii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 24/2000 si Legii nr. 215/2001 Acum aproximativ 3 ani de zile, cand am plecat la Primaria Capitalei Bucuresti, ca arhitect-sef al municipalitatii, acesta a fost scopul activitatii mele, in principal, de impulsionare, avizare si promovare catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a documentatiilor P.U.Z. de dimensiunea unui sector, intocmite de profesionisti. privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2021: 2 - 2021: 84 / 2021: privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2 - 2021: 83 / 2021 Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor), constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului.

Consiliul General al Municipiului București a adoptat

Extras din ordinea de zi a Consiliului din 10.03.2020 - puncte cu caracter general. luni, 09 martie 2020. Acasă. Ştiri. 1. Măsuri pentru asigurarea sănătății avocaților, angajaților și publicului în spațiile administrate de Baroul Bucuresti. 2