Home

Reprezentarea punctului si a dreptei

Giorgio Armani Si Parfum Kopen - Gratis verzonden vanaf €45,

Wintersport incl. skipas met 100% kinderkorting met Europa's nummer 1 voor skivakanties! Boek uw voordelige wintersport incl. skipas in tot 2.500 accommodaties & 500 plaatse L2 - REPREZENTAREA PUNCTULUI ŞI DREPTEI 1. (n - 1, 5, 9, 13, 17) 1. a) Să se reprezinte în epură punctul A(35,40,50) şi să se precizeze care este poziţia sa în spaţiu. M - simetricul punctului A faţă de planul [V]; N - simetricul punctului A faţă de axa Ox; S - simetricul punctului A faţă de planul [B. II]. Să se. Punctul, drepta, planul - elemente de geometrie descriptiva - PUNCTUL, DREPTA, PLANUL TEMA: Reprezentarea punctului. Sisteme de coordonate. Reprezentarea dreptei. Drepte simplu si dublu particulare. 1. matematic

Ski - Boek wintersport incl

 1. Construcții geometrice Sisteme de proiecție Epura punctului Epura dreptei Epura planului Poliedre Curbe tehnice Cilindro-conice Sfera este entitatea geometrica rezultata in spatiu prin deplasarea rectilinie a unui punct P care trece prin punctele A si B. Trasarea dreptei Reprezentarea dreptei într-un sistem de trei plane de.
 2. LUCRAREA NR.2 - EPURA PUNCTULUI, DREPTEI ȘI PLANULUI TEMA Să se reprezinte pe un format A3 în epură (să se precizeze coordonatele lipsă) pentru: 1. Punctul A(30,20,--) astfel încât să fie situat în planul orizontal. 2. Punctul B(25,--,45) astfel încât să fie la egală distanță de [H] și [V] 3
 3. Planificare și tematică, sesiunea de examene anul III licență si anul II master. Perioada 17.05.-30.05.2021 Reprezentarea punctului - proiecţiile punctului - epura punctului Reprezentarea dreptei - proiecţiile dreptei - reprezentarea dreptei în epură - urmele dreptei Reprezentarea planului - proiecţiile planului.
 4. Proiecţia centrală (perspectiva) - reprezentarea in proiectie centrala a punctului, a dreptei si a curbei. Proiecţia paralelă. Proiecţia paralelă oblică a punctului, a dreptei si a curbei. Proiecţia paralelă ortogonală a punctului, a dreptei si a curbei. 2
 5. Reprezentarea punctului. Reprezentarea în cele patru diedre, axonometric şi epura.Reprezentarea în cele 8 triede, axonometric şi epură Reprezentarea dreptei în diedrul I, axonometric şi epură.Drepte de poziţie generală, drepte perpendiculare şi paralele cu planele de proiecţie, drepte incluse planelor de proiecţie si planelo

Punctul, drepta, planul - elemente de geometrie descriptiv

Elemente de perspectiva: reprezentarea punctului, a dreptei, a figurilor si a corpurilor si a corpurilor geometrice in prespectiva 2. Notiuni generale de design, design grafic, desig Acceseaza Download Acrobat Reader si instaleaza programul pentru a citi fisierele PDF Reprezentarea punctului 2- Reprezentarea dreptei; drepte simplu particulare in spatiu si epura./2ore Drepte dublu particulare in spatiu si in epura 3- Pozitii relative a doua drepte./2ore Proiectia unghiurilor plane; teorema unghiului drept. Reprezentarea planului; dreapta continuta in plan; drepte simplu particulare continute in plan Fie ab, a'b' dreapta, definită prin doua puncte ale ei, a, a' şi b, b' (figura 3.2). Proiectând cele două puncte ale dreptei pe planul L, se ob ine în ab proiec ia laterală a dreptei. Dacă în loc de două puncte oarecare de pe dreaptă se recurge la urmele acesteia, se ob ine proiec ia laterală hv a dreptei. 3.3 = 2i + j — 3k si prin urmare ecuatia dreptei cäutate este (d) 5.1.4. Sä se studieze coliniaritatea punctelor N, P si N, P, Q unde Solut,ie. Ecua§ia dreptei determinatä de punctele M si N este (MN) Deoarece coordonatele punctului P verificä ecuatia dreptei (MN) rezultä ca M N, P Sunt puncte coliniare 5.2. Reprezentarea punctului 321 5.3. Reprezentarea dreptei 322 5.4. Reprezentarea planului 324 5.5. Reprezentarea poliedrelor si cilindro-conicelor 327 5.6. Suprafete topografice 330 5.7. Acoperisuri 333 Probleme propuse 334 6. POLIEDRE 336 6.1. Clasificari, reprezentare 336 6.2. Prisma si piramida dreapta. Punct pe suprafata 337 6.3. Prisma.

Ele mente de desen proiectiv - Reprezentarea punctului, a dreptei si suprafeţei în spaţiu Reprezentarea punctului, 5 şi în a dreptei , a formelor şi epură, pe cele trei plane de proiecţie; a corpurilor geometrice - realizarea unor construcţii grafice pe baza racordărilor de în proiecţie ortogonală, drepte şi cercuri, precum şi. Reprezentarea punctului, dreptei, planului. Construirea taluzurilor debleului și rambleului. Construirea zonei de influență și profilului transversal. 3 1 T3 . Metoda proiecțiilor ortogonale. Reprezentarea punctului, dreptei, planului în dubla și tripla proiecție ortogonală. 4 1 T4. Probleme poziționale de bază Curs Geometrie Descriptiv Din felul în care a fost definit momentul rezultă că este un vector perpendicular pe forţă şi pe vectorul de poziţie al punctului de aplicaţie al forţei. Punctul O se numeşte originea sau polul momentului. Reprezentarea grafică a vectorului moment se face ţinând seama de modul de definire a unui produs vectorial

Reprezentarea dreptei - Geometrie descriptiva si grafica

 1. Educatie plastica_VIII.doc - PLANIFICARE CALENDARISTIC\u0102 ANUAL\u0102(model ANUL \u015eCOLAR Filiera Profil Specializare\/calificare Disciplina EDUCA\u021aI
 2. Transmiterea si reprezentarea informatiei : 24 kb: 3881 : Transmiterea si reprezentarea informatiei - 1. Reprezentarea interna a datelor Necesitatea reprezentarii caracterelor numerice s-a materializat in aparitia si existenta simultana a unor diferite sisteme de numeratie. Un sistem de numeratie este format din totalitatea regulilor de reprezen
 3. Cunoscand doua puncte, A si B, apar-tinand dreptei, au proiectiile a si b pe [H], a' si b' pe [V] si a' si b' pe [L]. In figura 13 avem reprezentarea in spatiu, iar in figura 14 reprezentarea in epura. Prin unirea proiectiilor de acelasi nume : a-b, a'-b', a'-b', se obtine tripla proiectei ortogonalǎ a dreptei sau epura dreptei
 4. Reprezentarea punctului 23 1.3. TEME 1.3.1. Reprezentarea punctelor simetrice -1 Enunţ: Să se construiască epura punctului A şi a punctelor B,C,D simetricele sale în raport cu planele de proiecţie [H], [V], [L] şi să se precizeze poziţia lor în spaţiu (tabelul 1.4)
 5. e traseul ei (tabelul 2.1). Indicaţii: 1.1. Lucrarea se execută pe un format A4(210×297)( fig 2.11); exemplul de rezolvare este corespunzător variantei nr.30. 1.2
 6. Reprezentarea dreptei definită de două puncte P 1, P 2. Se definește un parametru u astfel încât are valoarea 0 corespunde punctului P1, iar valoarea 2 corespunde punctului P2. Se notează cu P1, P2 şi respectiv P vectorii de poziție ai celor trei puncte. Din relațiile geometrice dintre triunghiurile OP1P şi OP1 P

Elemente de Geometrie Descriptivă și Desen Tehnic - Lect

3.2 Reprezentarea punctului şi a dreptei. 7 / 15 Nr. d/o Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut - determinarea proiecţiei a treia a punctului și a dreptei după două cunoscute. 10. - reprezentarea corpurilor geometrice simple în proiecție ortogonală. - determinarea proiecţiei punctului situat pe suprafaţa unui obiect.. CAPITOLUL 1 REPREZENTAREA PUNCTULUI, A DREPTEI I A PLANULUI. 1.1. Sisteme de proiecie Cuvntul proiecie provine din latinescul projicere (a arunca nainte) i nseamn a trasa prin toate punctele unui obiect linii drepte, numite proiectante, care intersectnd o suprafa, dau imaginea obiectului proiectat Reprezentarea punctului, dreptei, planului. Construirea taluzurilor debleului și rambleului. Construirea zonei de influență și profilului transversal. 3 1 T3. Metoda proiecțiilor ortogonale. Reprezentarea punctului, dreptei, planului în dubla și tripla proiecție ortogonală. 4 1 T4. Probleme poziționale de bază

Arte VIII - Liter

-Reprezentarea pe axa numerelor a intervalelor de numere reale -Reprezentarea pe axa numerelor a intervalelor făcând legătura între tipurile de intervale şi submulţimile dreptei -Identificarea apartenenței unui element la o mulțime definită printr-o proprietate a elementelor ei 1.2. Identificarea componentelor unei expresii algebric reprezentarea în dublă şi triplă proiecţie ortogonală a punctului, dreptei, planului, poliedrelor şi suprafeţelor cilindro-conice; cea de a doua parte a tematicii se referă la reprezentarea unor suprafeţe utilizate în domeniul instalaţiilor. b) Reprezentarea in proiecţia axonometric Reprezentarea punctului în dublă şi triplă proiecţie ortogonală.. Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere Reprezentarea dreptei (I) 3.1 Generalităţi 3.1.1 Reprezentarea dreptei în dublă şi triplă proiecţie ortogonală 3.1.2 Urmele dreptei 3.1.3 Citirea epurei unei drept Reprezentarea punctului in epura. Folosind cele doua plane de proiectie perpendiculare care se intersecteaza dupa dreapta de proiectie sau linie de pamant, un punct A din spatiu se va proiecta pe [H] in a - proiectia orizontala a punctului si pe [V] in a'- proiectia verticala a . punctului Reprezentarea punctului, a dreptei şi a planului. Forme poliedrale. Reprezentare, secţiuni plane, intersecţii şi desfăşurări. Poliedrele semiregulate. Metode de obţinere a poliedrelor semiregulate. Geometria bolţilor. Suprafeţe riglate. Clasificare. Utilizarea lor în arhitectură. Rezolvarea acoperişurilor cu calcan, cu pante egale

Curs: Geometrie descriptiva (#345389) - Gradu

 1. ortogonală a punctului și a dreptei Planul; poziţia relativă a două plane; poziţia relativă a dreptei faţă de plan Metodele geometriei descriptive: a) Metoda schimbării planelor de proiecţie; b) Metoda rotaţiei; c) Metoda rabaterii și ridicării din rabatere; d) Reprezentarea cercului în geometria descriptivă Suprafete poliedrale
 2. i o dreapta d` perpendiculara pe AB in mijlocul segmentuluiAB]care se intersecteaza cu Rea
 3. Fig. 3.21 21 DE GEOMETRIE N DE Reprezentarea elementelor geometrice 3.2 REPREZENTAREA DREPTEI 3.2.1 PROIECTIILE DREPTEI , Pentru a construi unei drepte date O, se puncte care dreptei, iar prin unirea de nume ale punctelor se dreptei (fig. 3.22)
 4. Reprezentarea punctului 2 Studiul dreptei 4 Urmele planului 4 Metodele geometriei descriptive 4 Poliedre, suprafete de rotatie 8 Axonometrie si perspectiva 4 Proiectie cotata 2 Bibliografie15 Belea,G.,Voicu, C.O.,Geometrie Descriptiva,Culegere de probleme Ed.Orizonturi Universitare,2002 9
 5. Reprezentarea în plan a elementelor din spaţiu (Epura Monge). Epura punctului. Curs 3. Dreapta:Epura dreptei. Urmele dreptei. Drepte particulare. Poziţii particulare a dr. Curs 4. Planul: Epura planului.Definire. Poziţii particulare. Poziţii relative a două plane. Curs 5. Metode ale geom.descriptive (schimbarea planelor de proiecţie.
 6. Reprezentarea punctului in epura 3 1.1.2. Punctul in diedre 4 1.1.3. Punctul in triedre 5 1.1.4. Puncte situate in cele doua plane bisectoare 8 1.1.5. Puncte situate pe linia de intersectie dintre plane 8 1.1.6. Puncte situate in plane de proiectie 9 1.1.7. Alfabetul punctului 9 1.2. Drepte si constructia de drepte 11 1.2.1. Dreapta 11 1.2.1.1.
Curs: Geometrie descriptiva (#345389) - Graduo

Proprietatile dreptelor simplu si dublu particulare

2 Reprezentarea punctului. Dubla şi tripla proiecţie ortogonală. 3 Reprezentarea dreptei. 4 Reprezentarea planului. 5 Intersecția dreptei cu planul, intersecția a două (trei) plane. 6 Schimbarea planelor de proiecție. Rotația. 7 Ridicarea din rabatere. 8 Secțiuni plane cu plane proiectante şi cu plane oarecare în poliedre. 9 Poliedre FIŞA DISCIPLINEI. 1. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timișoara 1.2 Facultatea2 / Departamentul3. Facultatea de Inginerie din Hunedoara / Departamentul de Inginerie și Management 1.3 Catedra 1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) INGINERIE ȘI MANAGEMENT / 230 1.5 Ciclul de studii Licenț i epura punctului. 2 ore Reprezentarea dreptei. 2 ore Reprezentarea planului. 2 ore Metodele Geometriei Descriptive. 2 ore Poliedre. 2 ore Suprafeţe cilindro-conice. Piese de legatură. 2 ore Bibliografie In biblioteca UTC-N 1. Carmen Mârza, Georgiana Iacob,Delia Drăgan, Geometrie Descriptivă - Teorie si aplicatii, UT PRES, 2009. 2

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE Tematica probelor de concurs: Sisteme de proiecţie. Definiţie. Clasificare. Proprietăţi. Tipuri de reprezentări în arhitectură. Reprezentarea punctului, a dreptei şi a planului. Forme poliedrale. Reprezentare, secţiuni plane, intersecţii şi desfăşurări Title: Desen tehnic si geometrie descriptiva2, Author: Claudiu Cazan, Name: Desen tehnic si geometrie descriptiva2, Length: 186 pages, Page: 1, Published: 2013-12-16 Issuu Search and overvie De asemenea se face un studiu al reprezentarii intersecţiei unei drepte cu un tor aplicand metoda planului auxiliar proiectant cat si reprezentarea in epura a punctului de tangenta dintre o suprafaţa torică si un plan oarecare. Planul tangent este determinat prin constructia unei tangente intr-un punct . Regulile lui lHospital.5. Reprezentarea grafica a functiilor: Rolul derivatei intai (intervale de monotonie, punct de extrem); demonstrarea unor inegalitati cu ajutorul derivatelor. Rolul derivatei a doua (convexitate si concavitate, punct de inflexiune). Reprezentarea grafica a functiilor (inclusiv definirea asimptotelor)

2. Reprezentarea axonometrică. Epura punctului. 2 ore 3. Epura dreptei. Drepte particulare. 2 ore 4. Epura planului. Plane particulare. Elemente conţinute în plan. 2 ore 5. Poziţii relative. Intersecţii de plăci. 2 ore 6. Schimbarea planelor de proiecţie. 2 ore 7. Metoda rotaţiei. 2 ore 8. Rabaterea şi ridicarea rabaterii. Probleme. Lahire a mentionat, in 1685, proprietatea comoda pentru desenarea unei elipse. A considerat doua cercuri concentrice de raze perpendiculare OA=a', OB=b (fig. 1). O secanta mobila dusa prin O taie cercurile in P si Q.Paralela din P la OB si din Q la OA se taie in punctul M, care descrie elipsa de semiaxe a, b.. O alta teorema importanta relativ la conice, data de Lahire in 1685, este urmatoarea - Reprezentarea epurei lui Monge. - Proiectarea punctului pe trei plane de proiecţie H, V, W - Reprezentare corpurilor geometrice - Proiectarea corpurilor geometrice 5. Proiecții axonometrice . - Proiecţia unui grup de corpuri geometrice 1. Sisteme de proiectare 2. Proiecţia dreptei şi a planului pe trei plane de proiecţie H, V, W. 3

Coordonatele punctului de intersectie a doua drepte

1.2 Reprezentarea punctului în dublă şi triplă proiecţie ortogonală. Reprezentări axonometrice. -Încurajarea participării active a studenților la curs; -Răspunsuri directe la întrebările studenților. 2. Reprezentarea dreptei 2.1 Urmele dreptei. 2.2. Poziţii particulare ale dreptei faţă de planele de proiecţi Tripla proiecţie ortogonalã. Epura punctului Aplicație practică 2 TEMA 2: Dreapta. Reprezentarea graficã a dreptei în imagine intuitivã şi în epurã Aplicație practică 3 TEMA 3: Planul. Determinarea urmelor unui plan dat prin elementele care îl definesc Planul. Determinarea punctului de intersecţie dintre o dreaptã şi

Fig. 1.3. Coordonatele polare ale punctului de coordonate carteziene (x, y drepte intr-un grafic; mai exact determina unghiul dintre doua drepte. Ecuatia unei drepte este y mx n in care m este panta dreptei si n este intersectia cu axa y. Geometric panta m este tangenta unghiului facut de dreapta cu axa x Reprezentarea într-un sistem de coordonate a punctelor, dreptelor și a altor figuri geometrice este subiectul principal abordat la capitolul de funcții studiat la clasa a IX-a la matematică. Dreptele orizontale și cele verticale, adică paralele ori cu axa Ox, ori cu Oy, au niște ecuații algebrice corespunzătoare speciale. Află mai multe despre aceste concepte urmărind această. View CINEMATICA si DINAMICA, Culegere de probleme.pdf from PHISICS 1 at Mircea cel Bătrân Naval Academy. S.VLASE, H.TEODORESCU, L. SCUTARU V.GUIMAN, V.MUNTEANU, A. 2.1. EXERCITII¸ PENTRU SEMINAR EMP 2. REPERE ÎN SPATIU¸ (iii) Marcati¸ pe harta˘ o pozitie¸ aproximativa˘ a locului vostru natal si¸ desenati¸ vectorul de pozitie¸ corespunzator˘ . (Prin vector de pozitie¸ al punctului P întelegem¸ vectorul cu originea în O si¸ cu extremitatea în P pe car Distanța de la un punct la o dreaptă. Prezentarea cazurilor de rezolvare a ecuatiei exemple rezolvate. Produsul vectorial a. Ecuatia dreptei determinata de coordonatele unui punct si de panta sa. Fie punctul m x m y m si dreapta d de ecuatie. Distanta dintre doua drepte in plan este distanta de la un punct de pe o dreapta la cealalta dreapta

Fie xoy un sistem cartezian ortogonal si fie a x a y a b x b y b doua puncte din acest sistem. Formula distanţei dintre două puncte sau a lungimii segmentului determinat de cele doua puncte. Coordonatele punctului p care împarte segmentul ab în raportul a p p b k. Coordonatele mijlocului unui segment ab este dușmanul și alte scrieri ocazionale --Umberto Eco . Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link Reprezentarea Punctului - In axonometrie izometrica si epura Pozitia unui punct M din spatiu este determinata de trei coordonate descriptive ale sale. Acestea sunt: abscisa, departarea si cota Abscisa punctului este distanta sa fata de planul lateral de proiectie (L) si se masoara pe axa OX Departarea punctului este distanta sa fata de planul vertical de proiectie (V) si se masoara pe axa O Unind punctele h si v rezulta urma orizontala d a dreptei, iar prin unirea punctelor h' si v' rezulta urma verticala d' a dreptei. Fig.45. Plane concurente, (cazul general) : a-in spatiu, b-in epura. Cazul particular de intersectie dintre un plan orizontal, (de nivel), [N] cu un plan oarecare [P] este prezentat in figura 46 Geometrie liniar ă în spa ţiu 234 II. Dreapta tangent ă şi dreapta normal ă într-un punct regulat Defini ţia 8.1.5 Fie M 0(x 0, y 0) un punct regulat al curbei (C) şi fie M 1(x 1, y1) (C) un punct oarecare.Dreapta tangent ă la curba (C) în punctul regulat M 0 este limita dreptei M1M0, secant ă la curb ă, când M 1 → M 0 (Fig. 42). Fie curba (C), a c ărei ecua ţie parametric ă.

Epura punctului. 2 Lab 3‐4 Dreapta. Reprezentarea graficã a dreptei în imagine intuitivã şi în epurã 2 Lab 5‐6 Planul. Determinarea urmelor unui plan dat prin elementele care îl definesc Planul. Determinarea punctului de intersecţie dintre o dreaptã şi un plan; vizibilitatea în epurã Cum punctele dreptei au ca proiectii puncte coliniare, este suficient sa proiectam numai doua din punctele dreptei. proiectii-ortogonale-2 Daca A si B sunt puncte apartinand dreptei d, iar A' si B' sunt proiectiile lui A, respectiv B pe un plan α, atunci dreapta A'B' este proiectia dreptei d pe planul α SVR Technical University of Cluj Napoca Computer Science Department Formatul de reprezentare a imaginilor (image formats) - rezolutia spatiala / spatial resolution: N X x N Y (Width x Height) - rezolutia / adâncimea de culoare / color depth:= numarul de culori/nuanţe codificate intr-un pixel n = 1, 4, 8, 16, 24, 32

ASPECTE GENERALE 1.1. UNITĂȚI DE MĂSURĂ UTILIZATE ÎN TOPOGRAFIE Topografia (în greacă: τόπος, topos - loc, γραφία, grafie - scriere ) reprezintă disciplina care se ocupă cu studiul, măsurarea și reprezentarea pe planuri și hărți a unei suprafețe terestre restrânse cu formele d 3. Reprezentarea în triplǎ proiecţie ortogonală a plăcilor triunghiulare de poziţie particulară. 2 4. Tripla proiecţie ortogonală a dreptei, teorema unghiului drept - reprezentarea în triplǎ proiecţie ortogonală a muchiilor de corpuri poliedrale, de complexitate medie, ca segmente pe drepte particulare 2 5 1 Reprezentarea în epură a punctului şi a dreptei 2 2 Determinarea şi reprezentarea corpurilor geometrice definite prin două proiecţii ortogonale 2 3 Reprezentarea şi cotarea unei piese cu un plan de secţiune (suport de contactor) 2 4 Reprezentarea unei scheme electrice în OrCAD 2 4 Reprezentarea montării tranzistorului de medie sau.

Geometrie descriptivă şi perspectivă 1 - I4

 1. area urmelor unui plan dat prin elementele care îl definesc Planul. Deter
 2. cu unitatea (care argument zero) lasam pe z nemodificat in modul si argument. Inmultind z cu -1 (care are argument π) duce la o rotatie cu unghi π , a dreptei ce uneste originea cu z in diagrama Argand. Similar, inmultirea cu i sau -i conduce la rotatii cu π/2 sau -π/2 respectiv. Aceasta interpretare geometrica a inmultirii este redata in.
 3. Vizibilitatea în proiecţia laterală se stabileşte în mod asemănător, comparând abscisele punctului 1 ce aparţine laturii BC şi punctului 3 ce aparţine segmentului NM. BIBLIOGRAFIE. VRACA Ileana DESEN INDUSTRIAL Editura Tehnică Bucureşti 1984 (Cap. 7 Reprezentarea, secţionarea şi intersectarea corpurilor geometrice uzuale pag. 75.

Dreaptă. În matematică o dreaptă este o figură geometrică ce are doar o dimensiune, lungimea. Orice dreaptă este de lungime infinită, conține o infinitate de puncte, este de grosime zero și este o curbă perfect dreaptă. În geometria euclidiană, pentru două puncte fixe există o dreaptă și numai una ce trece prin amândouă Noţiuni de bază privind reprezentarea în proiecţie ortogonală a elementelor geometrice: Dubla şi tripla proiecţie ortogonală a punctului 2 , ogic ă ş i iv ă a ț t ă i u ț ii Dubla şi tripla proiecţie ortogonală a dreptei: Urmele dreptei, Tripla proiecţie ortogonală a dreptelor; Proiecţia segmentelor conţinute de diferitele. - b reprezinta ordonata la origine ( ordonata punctului de intersectie al dreptei cu axa Oy ). Figura 4: Reprezentarea unei drepte. b) Ecuatia dreptei cand se cunosc doua puncte ale ei: c) Ecuatia dreptei cand se cunosc un punct si panta: y - y0 = a (x - x0) Aplicatie: Sa se gaseasca o dreapta care trece printr-un cerc, astfel: Figura 5. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea, prin desen, în plan, a corpurilor geometrice. C2 dreptei) Se scrie titlul lecției pe tablă: Pozițiile - punctului O față de dreapta AD. - Elevii sunt atenți l

Referat: Punctul, Dreapta si Planul (#421107) - Gradu

Reprezentarea punctului în triplă proiecţie ortogonală. 3.4. Dreapta 3.4.1. Reprezentarea dreptei în dublă proiecţie ortogonal 1:1 în cazul scării de mărime naturală si 1 :n în cazul scărilor de micşorare. De exemplu scara 1:50 înseamn. Pentru x = 0 y = b - b reprezinta ordonata la origine ( ordonata punctului de intersectie al dreptei cu axa Oy ). Figura 4: Reprezentarea unei drepte. b) Ecuatia dreptei cand se cunosc doua puncte ale ei: c) Ecuatia dreptei cand se cunosc un punct si panta: y - y0 = a (x - x0) Aplicatie: Sa se gaseasca o dreapta care trece printr-un cerc.

reprezentarea eşantioanelor în format digital, etc. cursorului în coordonatele punctului marcat iniţial: Pin (Pin.X, Pin.Y). Eliberarea butonului (MouseUp event Figura 2.Marcarea punctelor Pin si Pfin pe graficul dreptei y=1000 - x . EXEMPLE DE UTILIZAR 4 S 1 S 2 P x 2 4. Interferența undelor. Interferența undelor este fenomenul de întâlnire și compunere a două unde coerente. Două unde se numesc coerente dacă au aceeași frecvență în punctul în care se compun, iar diferența de fază este independentă de timp. Obținerea undelor coerente se face prin divizarea frontului de undă Pentru deducerea punctului static de funcţionare în schema din Fig. 2, se rezolvă grafic sistemul: iC = f (uCE ,iB) EC = RC iC + uCE . EC ≅ RB iB . Din ultima ecuaţie a sistemului rezultă imediat: iB0 ≅ EC / RB . In planul caracteristicilor de ieşire se face reprezentarea grafică a dreptei statice de sarcină (ecuaţia EC = RC iC + uCE)

Geometrie descriptiva - SlideShar

Unghiul făcut de acceleraţie cu vectorul de poziţie al punctului ( ) ct a a tg a r = − = = 2 2 2, α β αβ ρ θ. 1.3. Un om se deplasează trăgând de extremitatea punctului C a unei funii, trecută după un scripete mic B, cealaltă extremitate a funiei fiind legata la un cărucior care se deplasează pe o platformă orizontală Ne propunem sa desenam un cerc (reprezentarea unei gauri in proiectie frontala) plasat in centrul dreptunghiului (intersectia diagonalelor). Desigur, se poate face o constructie ajutatoare, trasand o diagonala si preluand ca centru al cercului punctul de mijloc al diagonalei. Este, insa mult mai comod sa folosim modul de lucru Object Snap Tracking (3p) b) Reprezentarea geometrică a graficului funcției f intersectează axele Ox și Oy ale sistemului de axe ortogonale xOy în punctele M, respectiv N. Determină coordonatele simetricului punctului M față de punctul N. 5p 4. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC cu AB 10cm, AC 24cm și BC , punctul D reprezintă proiecți

Tematica pentru proba scrisă de Matematică este Anexa 3A a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică - 2021.. Versiunea pentru imprimantă în format PDF. Note: Tematica coincide cu programa de bacalaureat în vigoare mai puțin conținuturile referitoare la Matematici financiare, clasa a X-a Şiruri. Modalităţi de a defini un şir, şiruri mărginite, şiruri monotone. Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii. Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică, pentru Prin punctul M, exterior dreptei (AB), să se construiască perpendiculara pe dreaptă şi să se determine adevărata mărime a perpendicularei. A(9, 19, 38) , B(50, 19, 6), M( 15, 44, 4). 4. Construiți din fiecare tip de dreaptă particulară câte un segment cu lungimea de 30 mm (paralele cu planele de proiectie si perpendiculare p

Students also viewed ECNM US III Engleza-pentru-contabilitate-note de curs cu vocabular si exercitii specifice curs econometrie care descrie ce am invatat in acel semestru 2 curs econometrie care descrie ce am invatat in acel semestru 3 Ipoteze-cu-privire-la-modelul-de-regresie-teorie 1 articol dedicat acestei materii Microeconomie suport curs ID iasi Cap 12345678 E 1.12 S˘a se studieze intersect¸ia dintre paraboloidul hiperbolic x2¡y2+z = 0 ¸si paraboloidul eliptic de rotat¸ie x2 +y2 +3z = 0: E 1.13 S˘a se arate c˘a curba lui Viviani dat˘a ca intersect¸ia dintre sfera x2+y2+z2¡a2 = 0; a 6= 0 ; ¸si cilindrul x2 + y2 ¡ ay = 0; este o reuniune de dou˘a curbe simple ¸si punctu Reprezentarea variaţiei tensiunii normale σ în funcţie de deformaţia specifică fiind coeficientul unghiular al dreptei σ-ε, deci E = tgθ. Astfel, legea lui Hooke va fi exprimată prin relaţia (3.9): Ordonata punctului H, car Reprezentarea prin intermediul vectorilor a unei configuratii geometrice plane date Utilizarea calcului vectorial sau a metodelor sintetice în rezolvarea unor probleme de geometrie metricä Trecerea de la caracterizarea sinteticä la cea vectorialä (si invers) a unei configuratii geometrice date Determinarea conditiilor necesare pentr

Ecuatia dreptei determinata de un punct si o directie data-TC; Ecuatia dreptei determinata de un punct si o directie data-TC+CD+CDS (lectie video) Teste saptamana 14. S14 ALGEBRA: Functia putere si functia radical , ecuatii irationale. Functii si ecuatii -TC+CD+CDS. Ecuatii irationale ce contin radicali de ordinul 2 sau 3 -T Determinarea abscisei sau a ordonatei punctului de pe grafic. o dreapta este determinata daca se cunosc doua puncte distincte ale ei sau daca se cunoaste un punct si directia dreptei 2. algoritm pentru reprezentarea grafica a unei functii 3. variatia si reprezentarea grafica a functiilor trigonometrice 3.1 variatia functiei sinus 3.2. Media aritmetica a numerelor pozitive nu este mai mica decat media geometrica a lor: Aceasta vestita inegalitate, care apartine matematicianului francez Augustin Cauchy, a fost publicata in anul 1821. Din acele timpuri ea se considera traditional una dintre cele mai dificile inegalitati numerice. Intr-un secol si jumatate au aparut mai multe demonstratii mai simple sau mai complicate ale ei.

Gen Oprea isi merita Doctoratul, a fost verificat si rasverificat, fii fara grija, ca i-l ridicau de cateva ori pana acum, daca era plagiat, la fel si cu Dna Adela, o doamna de o inteligenta sclipitoare, cu un trecut si un CV remarcabile, o patriota si un spirit deosebit, la fel absolventa de nota 10 a Facultatii de stat principii generale de proiecţie a dreptei. Poziţiile particulare ale dreptelor în raport cu planele de proiecţie. Poziţiile relative a două drepte. Prelegere interactivă, problematizare, învăţare bazată pe studii de caz Prezenţa la curs este facultativă Curs 5. Planul şi proiecţia planului. Determinarea şi reprezentarea planului AutoCAD Programul AutoCAD este un produs al firmei americane Autodesk şi este una din cele mai cunoscute şi răspândite aplicaţii CAD pentru calculatoare personale. De la lansarea în 1982, programul a fost vândut până în anul 1990 în mai mult de 250000 exemplare, pentru ca în 1999 să depăşească 2 milioane de instalări Reprezentarea grafica a funcţiei f: R R, f(x)=ax2+bx+c, unde a, b, Vectorul de poziţie al unui punct Vectorul de poziţie al punctului care împarte un segment intr-un raport dat, teorema lui Thales (condiţii de paralelism) Ecuatii ale dreptei in plan determinate de un punct si de o directie data si ale dreptei

Determinarea punctului mort al unui detector de radiatii - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Determinarea punctului mort al unui detector de radiatii. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Determinarea punctului mort al unui detector de radiatii.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea.