Home

Rolul domeniului feudal în societatea feudală

Castelul feudal era puterea militară a seniorului. Castelul conținea: șanțuri de apă, pentru ca inamicii să nu pătrundă cu ușurință în castel, poduri mobile, turnuri de apărare, locuința seniorului sau donjon, locuința slugilor, magazii și grajduri pentru animale. Proprietatea feudală în Țările Române. Domeniul feudal conţine: rezerva seniorială, care este suprafaţa din domeniul feudal, atribuită folosinţei exclusive a nobilului (pământ arabil, păduri, spaţiu de vânătore, parcuri) şi pământul împărţit în loturi date spre folosinţa ţăranilor dependenţi. </li></ul> 6

Domeniul feudal - Wikipedi

 1. SOCIETATEA FEUDALĂ • Până în secolul al XII-lea învestire cu titlul de cavaler era o modalitate de a fi ridicat la rangul de nobil. • Din secolul al XII-lea cercul nobiliar se închide, investirea cu titlul de cavaler nefiind acordată decât fiilor de nobili
 2. Domeniul feudal reprezintă totalitatea pământurilor stăpânite de un nobil.Era format din rezerva feudală - ale cărei produse revin nobilului.Cuprinde ogoare,pășuni,livezi,ape
 3. Societatea feudală a fost în primul rând o societate de subzistență în care locuitorii foloseau pământul pentru a-și asigura nevoile. Cu toate acestea, comerțul între grupuri și țări a început să crescă treptat, în special pe bază de troc
 4. Monarhia feudală la mijlocul secolului în Transilvania. în Princi­ patul Transilvaniei, politica de consolidare a autorităţii puterii centrale cunoaşte o puternică dezvoltare sub principii Gheorghe Râkoczi I (1630-1648) şi Gheorghe Râkoczi II (1648-1657). Cel dintâi a înfruntat cu succes atât încercarea nobililor din Principat de a anula rezultatele domniei anterioare cât şi.

domeniu feudal ISTORII REGĂSIT

Sclavia a intrat în declin, iar societatea a devenit mai rurală. [upper-alpha 1] Se conturează structura domeniului feudal, Monarhul își afirmă rolul de a proteja supușii în față oricăror amenințări din interior și exterior. Distribuirea de răsplăți pentru persoanele sau grupurile sociale care serveau monarhul. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Didactica Om și societate-note de curs.docx. 1 CAPITOLUL I. Didactica Domeniului Om și Societate în învățământul preșcolar și primar. Concepte cheie și exigențe actuale I. 1. Disciplinele socio-umane şi dezvoltarea durabilă a societăţii umane contemporane Ştiinţă umanistă vie, integrativă a educaţiei, pedagogia, se. Europa medievală se caracteriza printr-un regim demografic pre-industrial care era variabil. În unele perioade, populația creștea rapid, natalitatea fiind ridicată, ajungând la 40 de copii/1000 de locuitori. Fetele se căsătoreau timpuriu, de la vârsta de 12 ani, având o perioada îndelungată de fertilitate

În secolul X, poziția cavalerului în societate este deja foarte clară: este un călăreț greu înarmat, un maestru al armelor, face parte din elita militară și socială, este vasalul și suzeranul cuiva, putând urca în ierarhia feudală prin curaj, loialitate și fapte de vitejie Argumentele în favoarea acestei teze sunt existenţa câtorva elemente componente ale sistemului feudal din apusul Europei: imunitatea, existenţa unor relaţii de natură suzerano-vasalică între domnie şi boierimea feudală exprimată în dominium eminens, boierii sunt vasalii domnului. Panaitescu susţinea că omagiul feudal a. Societatea a fost împărțită în mod piramidal în clase sociale, cu o structură socială ierarhică. Acesta a fost împărțit în mod specific în: Regele era și el un domn feudal, cel mai puternic, toți ceilalți trebuiau să-i asculte voința. Biserica: reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, se afla pe vârful societății medievale Structurată în trei mari capitole: Teritoriile comunităţii familiale sub semnul imperiului jurământului cu brazda-n cap, Satul domeniului feudal prin jurământul de credinţă al juzilor şi cnejilor şi Justiţia în satul moldovenesc, lucrarea atinge o serie din multele probleme neelucidate sau într-o oarecare măsură lămurite.

societatea-feudala - SlideShar

 1. ant al elevului în dobândireadeprinderilor, strategiilor şicunoştinţelordin sfera socio-umană
 2. Tradiţia feudală de o parte, cea ecleziastică de altă parte, au jucat rolul principal în 21 A. Oţetea, Renaşterea şi Reforma , Bucureşti, 1968, p. 155-158; Radu Manolescu, Societatea feudală în Orientul latin fiind considerate ca expresia cea mai completă şi cea mai pură a dreptului feudal, în virtutea unei colonizări.
 3. Rolul cel mai important în societate revenea Bisericii, bunul mers al lumii medievale se sprijinea pe ordinul războinicilor, dar supravieţuirea clericilor şi a războinicilor era asigurată de cea de a treia stare, a ţăranilor, care lucra pământul în cadrul satului, al domeniului seniorial şi al parohiei rurale
 4. 1.Ce era de fapt un domeniu feudal? ( R1.o seniorie); 2.Ce reprezenta seniorul pentru locuitorii domeniului său? (R2. autoritatea economică, juridică şi politică asupra țăranilor); 3.Cum era împărțit domeniul feudal? (R3. rezerva feudală(seniorială) și loturile primite în folosinţă de țărani); 4.Descrieți o rezervă feudală./Cum arăta o rezervă feudală
 5. Locul unde omul se intalneste cu istoria ! Emil Racoviţă A şti sau a nu şti, aceasta este întrebarea Emil Gheorghe Racoviţă (n. 15 noiembrie 1868 la Iaşi, m. 19 noiembrie 1947 la Cluj), biolog român de renume mondial, explorator polar, fondator al biospeologiei şi al primului institut de speologie din lume.Provenea dintr-o veche familie moldovenească, atestată documentar.

Societatea Feudala - Scrib

Castelul simbolizează însă şi vechile drepturi regale, între care perceperea vămii pentru negoţul desfăşurat în cuprinsul domeniului şi împărţirea dreptăţii. În sala cea mare a castelului, pe pajiştea din apropierea acestuia, pe movila abandonată pentru ridicarea unui nou castel îşi desfăşoară activitatea tribunalul. Dacă în condiţiile orînduirilor sclavagistă şi feudală partidele au îndeplinit o funcţie colaterală, deţinînd în cadrul relaţiilor politice ale acestor orînduiri doar un rol incidental, în societatea capitalistă se produce o propulsare a rolului şi a funcţiilor partidelor politice, în contextul luptei antifeudale, dar mai. 3 Din afara domeniului nu se aduceau decât articole de lux, mirodenii, articole exotice care nu se puteau produce local. 2 societatea feudală în genere, domeniul feudal şi şerbia, vasalitatea şi ierarhia feudală, cavalerismul şi literatura cavalerească, castelul, armamentul, costumul şi felul de trai nobiliar în genere4 Mai mult, rolul social și militar al ordinelor cavalerești era recunoscut în întreaga lume creștină, din Europa centrală până în Peninsula Iberică și Orientul Apropiat, iar din secolul cincisprezece, odată cu noile descoperiri geografice făcute de cavalerii Ordinului lui Hristos portughez, s-a amplificat rolul religios și militar.

Societatea feudală, caracterizată nu prin noţiunea de drepturi, acolo î contingent armat îl urmează pe suzeran în expediţia sa sau; Ja apărarea domeniului său (al suzeranului sau seniorului), asemenea, loc pentru vasal şi în consiliu, Din feudal, în secolele XIV — XV — parţial XVI,. -Domeniul feudal era compus din: rezerva feudală (porţiunea lucrată în folosul seniorului), lotul ţăranilor primit în schimbul unor obligaţii(rentă). proprietarul domeniului avea privilegii militare, judiciare, administrative şi fiscale, etc. Ideologie care pune in centrul atenţiei omul, locul şi rolul său în societate. dest ul de tâ rzi u în Rom âni a, în a do ua ju măt ate a v eac ului al XIX-lea, când au fost publ icat e rez ulta tel e inv estig aţi ilor etnologilor şi lingviştilo r Autorul scotea în evidenţă şi rolul fundamental al relaţiilor de familie în epoc Societatea feudală demonstrează importanţa interpretării, a perspectivelor teoretice în cunoașterea socialului şi trecutului. T. S. Brown, Foreword, în Feudal Society, Routledge, f.l., 1962, vol. I, pp. xi-xii

10946049 societatea-feudala - SlideShar

Vezi: Ordinele cavalerești medievale și rolul lor social în epocă). Se știe că în ordinele cavalerești, în calitate de cavaleri, erau primiți doar luptătorii din rândul nobilimii, tocmai datorită educației acestora, a pregătirii lor spiritual-religioase și militare de elită Dreptul roman a supravieţuit societăţii care l-a creat şi s-a aplicat cu deplin succes atât în societatea feudală, cât şi în cea modernă. rolul didactic pe care-l joacă în. IOBÁG, iobagi, s. m. (În orînduirea feudală) Țăran aservit stăpînului feudal al pămîntului și obligat să facă acestuia prestații în muncă și în natură sau în bani. V. clăcaș, șerb. Iobagi și clăcași, maghiari și romîni - Dar același bici și aceiași stăpîni. TULBURE, V. R. 37 În 1800 la propunerea comandantului militar al Transilvaniei, contele Mitrowsky, cetatea care nu mai corespundea cerinţelor militare moderne şi-a pierdut rolul militar. În urma acestui fapt tâmplăria cetăţii -porţile, uşile, tocurile ferestrelor- au fost scoase la licitaţie, cumpărate şi demontate. Împăratul Francisc I şi. AGRAVAREA CONTRADICŢIILOR FEUDALE ÎN ŢĂRILE ROMÎNE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVI-LEA. RĂZBOIUL ŢĂRĂNESC CONDUS DE GH. DOJA 1 AGRAVAREA CONTRADICŢIILOR sI A ANARHIEI FEUDALE ÎN TRANSILVANIA. RĂZBOIUL ŢĂRĂNESC DIN 1514 DE SUB CONDUCEREA LUI GHEORGHE DOJA 1.1 Agravarea contradic­tiilor si a anarhiei fe­udale în Transilvania 2 Sfîrsitul razboiului taranesc 3 Urmarile razboiului.

Curs 1 - Macroeconomia - o privire generala in

Să le luăm pe rând: Județul Mureș. Mureșul se afla în 1995 foarte aproape de media națională a PIB-ului pe cap de locuitor (99,2%; 1.644 $ față de 1.656 $), iar anul trecut s'a situat la un nivel 78,6% (8,45 mii $ față de 10,76 mii $). A pierdut teren și față de media regiunii de dezvoltare In 1981 a absolvit Colegiul Național Petru Rareș Piatra-Neamț, o promoție a cărei contribuție reală a fost recunoscută de directorul de atunci profesorul Neculai Vasiliu. În opinia domnului Cosma, promoția 1981 a marcat relansarea liceului pe orbită a performanțelor școlare și mai ales a admiterilor la facultate

Monarhia feudală la mijlocul secolului în Transilvania

Mai în spiritul ştiinţei ar fi, probabil, să considerăm etnicul ca fiind existenţa socială în totalitatea sa, dar într-o ipostază individualizată; societatea în totalitatea componentelor sale, dar în specificitatea înfăptuirii ei istorice. Într-adevăr, orice popor îşi produce şi îşi reproduce istoriceşte realitatea. Asimilarea în politică. Rolul presei. Preţul aurului şi valoarea victimelor omeneşti. Pentru noi este necesar ca războaiele să nu dea, atât cât aceasta este posibil, avantaje teritoriale. făcând prin aceasta ca elementul revoluţionar din societatea feudală în descompunere să se dezvolte cu rapiditate. Tot ce e feudal şi. Astfel, în 1908, comunele rurale, constituite din unul sau mai multe sate, fiecare sat având în frunte un sfat sătesc alcătuit din 5 persoane, s-au regrupat în 9 plase. În 1910, numărul acestora a scăzut la 6 pentru ca în 1925 să scadă din nou, ajungând la 4

Dacă societatea umană s-ar fi rezumat la constata­rea distanţei care există între un rol si purtătorul lui, ea nu ar fi depăşit grupul termitic decît prin conştiinţa structurii de grup, iar jocul nu ar fi fost niciodată mai mult decît consumarea de tip strict biologic a energiei spenceriene aflate în exces. Dacă organizatoric. • STATE Radu, Rolul familiei Creţulescu în Revoluţia de la 1848 în Ţara Românească, (pag.197-201) • GAIŢĂ Alexandru, 1848 - oameni, fapte şi idei la Buzău şi Râmnicu Sărat, (pag.203-212) • JOSAN Nicolae, Despre Andrei Şaguna şi anul 1866 la români. Informaţii inedite, (pag.213-224

• LAZĂR Liviu, Rolul bisericii în susţinerea mişcării antirevizionaliste din Transilvania în perioada interbelică, (pag.823) • RÂMNEANŢU Vasile , Reacţia presei româneşti faţă de regimul hitlerist din Germania şi de mişcarea prohitleristă din România (1933-1938), (pag.831 La nivel strategic, unipolaritatea se manifestă în rolul central al SUA în cadrul blocului NATO, urmat de superioritatea asimetrică a potenţialului militar cumulat al ţărilor NATO asupra tuturor celorlalte ţări ale lumii. În paralel, Occidentul depăşeşte celelalte ţări ca potenţial economic, nivel de dezvoltare a tehnologiilor.

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Scăderea dezastruoasă a salariului real [în Europa] a reprezentat pandantul creşterii revoluţionare a preţurilor în secolul al XVI-lea. Această situaţie a fost plătită din plin dintr-o muncă istovitoare, strâmtorări, sărăcie şi descurajarea imensei majorităţi. Contemporanii erau adeseori conştienţi că un proces de. Evul Mediu Cuprins Istorie | Etimologie | Evul Mediu Timpuriu | Evul Mediu Mijlociu | Evul Mediu Târziu | Percepții moderne | Economie și societate | Structuri politice | Structurile sociale | Relațiile internaționale | Biserică, stat și cultură | Note | Bibliografie | Lectură suplimentară | Legături externe | Vezi și | Meniu de navigarerecenzierecenzieVremea în care seniorii isi. Spre exemplu, localitatea nucleu Ulmeni, avea în C.A.P.-ul propriu, 298 de familii, care dispuneau de 518 ha teren și un fond indivizibil de bază de 243.041 lei; în Chelința, un număr de 270 de familii, posedau o suprafață de 365 ha de teren și un fond de bază în valoare de 181.331 lei; în satul Mânău, 344 de familii lucrau 1.123.

FĂRÎMIŢAREA FEUDALĂ ÎN ŢARA ROMÎNEASCĂ sI MOLDOVA ÎN SECOLUL AL XIV-LEA sI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XV-LEA prin munca lor, faceau sa creasca nu numai veniturile feuda­lilor, dar si puterea lor, situatia lor în societate, rolul lor în viata politica. « Forta seniorului feudal - scria K. Marx - nu se întemeia pe. O fostă membră a unui partid politic autohton cu înclinații progresiste, cunoscută în urma unor postări anterioare controversate despre renunțarea a proprietatea privată și trăitul în grupuri, a pus în circulație recent un articol publicat sub semnătura Idei Auken, parlamentar danez, pe World Economic Forum în urmă cu 3 ani (noiembrie 2016), cu o tent Omul nici în luna cea mai caldă a anului (august, în acest caz) valoarea medie a temperaturii nu depăşeşte 5,7 0 C. Totuşi, chiar dacă în cea mai mare parte a Carpaţilor Orientali, Meridionali şi în centrul M.Apuseni nu sunt caracteristice temperaturi mari vara, în majoritatea depresiunilor, în marile culoare de vale şi în.

Evul Mediu - Wikipedi

 1. În cea de a doua zonă, societatea feudală s-a cristalizat abia în sec. XIV - XV şi a rezistat până la mijlocul sec. XVIII - începutul sec. XIX. Ţărănimea este şerbită într-o mare proporţie, deposedată de pământ în favoarea rezervei feudale orientată spre piaţă. Cresc obligaţiile faţă de nobil şi iobagul este legat de glie
 2. În orânduirea feudală fiecare unitate teritorială - care era în ace 129) Poluarea fonica Având în vedere rolul funda 144) Sistemul Constitutional al Republicii Franceze Inteleasa in acest context teoria si metodica fotbalului generalizeaza experienta domeniului, transformandu-o in norme de lucru, prospectand posibilita
 3. Posted on May 23, 2016. May 23, 2016 by anonymus. Accentuarea procesului de nerespectare a principiilor pe care a fost clădit Sistemul Monetar de la Bretton Woods, ca urmare a dezechilibrelor din economia mondială, s-a soldat cu o puternică criză a acestui sistem. Momentul decisiv l-a constituit ruperea dolarului de aur, precum şi.
 4. C# (CSharp) Annytab RomanianStemmer - 2 examples found. These are the top rated real world C# (CSharp) examples of Annytab.RomanianStemmer extracted from open source projects. You can rate examples to help us improve the quality of examples
 5. După 10 ianuarie 2011, în fiecare zi de luni a săptămânii, colegiul redacţional, împreună cu mai mulţi documentarişti, tehnoredactori, operatori, lectori, beneficiază de găzduirea Muzeului Judeţean Argeş. Pentru cei implicaţi voluntar în elaborarea Volumului III (L-R), sala de protocol, biblioteca, expoziţiile permanente şi.
 6. Rolul lor era limitat la: rolul-ocupaţie sau la rolul-poziţie (în dependenţă de tradiţie). Acest rol ei îl moşteneau din generaţie în generaţie, fapt ce nu le crea însă disconfort. În societatea contemporană au crescut posibilităţile de a fi schimbat rolul social al omului
 7. *În SUA, între anii 1989 şi 1998, numărul organizaţiilor de servicii publice înregistrate a crescut cu un procent de 60%, respectiv de la 464.000 la 734.000. *În Canada, numărul organizaţiilor cetăţeneşti înregistrate a crescut cu peste 50% faţă de anul 1987, ajungând la aproximativ 200.000

(PDF) Capitolul I - SOCIOLOGIA, ŞTIINŢÃ DESPRE SOCIETATE

 1. Astfel, în 1908, comunele rurale, constituite din unul sau mai multe sate, fiecare sat având în frunte un sfat sătesc alcătuit din 5 persoane, s-au regrupat în 9 plase. În 1910, numărul acestora a scăzut la 6 pentru ca în 1925 să scadă din nou, ajungând la 4
 2. domeniului transempiric e susceptibilă de contestaţii şi, in al doilea rand, oricare redus la rolul unui simplu agent fizic pentru manipularea virtuţilor infuzate. Alte caractere El pleacă de la ideea greşită că oamenii sunt in natura lor egali şi societatea actuală calcă in
 3. orităţile creatoare 315. XII. Fenomene de diferenţiere în timpul dezvoltării 327. IV. DESTRĂMAREA CIVILIZAŢIILOR
 4. Cum remarca tovarăşul Nicolae Ceauşescu, Pornind de la concepţia materialist-dialectică şi istorică privitoare la rolul naţiunii în societate — deci şi în societatea socialistă — de la faptul că pentru o perioadă lungă de timp, inclusiv în comunism, naţiunea va continua să aibă un rol important în progresul.
 5. În Karczowka 24 de polonezi sunt legați cu sârmă ghimpată apoi împușcați sau înnecați În comitatul Luboml 500 de polonezi sunt uciși într-un masacru de 3 zile al ucrainienilor Un preot rănit în comitatul Brzezany este plasat lângă o șosea și este folosit de către unitățile sovietice care trec pe acolo ca țintă O sută de.
 6. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon
 7. Obiective Turistice Oradea, Calea Matei Basarab 30. Gradina Zoologica din Oradea a fost deschisa in 1962, pe o suprafata de 3,2 hectare iar ultima renovare a fost finalizata in 2013, redeschiderea pentru public a fost anuntata pentru data de 1 Mai. Telefon:0259 434 547

a ab abajur abajurul abandon abandoneze abat abate abatere abateri abator abătut abătută abătuţi abces aberaţie aberaţii aberaţiune aberaţiuni abia abil. Dacă in a doua jumatate a veacului al XIX-lea si in primele decenii din cel urmator au continuat sa ocupe parte din functiile politice si pe cele culturale, detinand totodata bunuri insemnate, mai ales stapaniri ale pamantului, in schimb, dupa Primul Razboi Mondial, în urma reformei electorale si a celei agrare, rolul lor politic s-a redus. Biserica fiind sobornicească în toate părțile sale, fiecare dintre mădularele sale - nu numai clerul, ci și fiecare laic - este chemat... luni, 31 octombrie 2011 Foarte important

/usr/share/onboard/models/ro_RO.lm is in onboard-data 1.0.0-0ubuntu4.. This file is owned by root:root, with mode 0o644.. The actual contents of the file can be. Rolul jucat de un individ în societate poate fi analizat şi înţeles plecând de la o Aceste învăţături promovau obligativitatea unor reguli de comportare în societatea feudală pentru copiii păturilor Contribuţii importante la construirea domeniului educaţiei morale au avut reprezentanţii gândirii pedagogice. În general se spune că emisiunile de tip Tezaur folcloric au rolul de a promova și transmite mai departe tradițiile și obiceiurile noastre, tradiții care vin dintr-un timp imemorial și care ne definesc identitatea colectivă. Mărturisesc că îmi place să ascult muzica populară și că am interpreți și melodii preferate. Disciplina universitara DOCTRINE ECONOMICE are ca obiect studierea reflecțiilor cu privire la activitatea economica, respectiv a formarii și evolutiei gindirii economice pe fondul dezvoltarii economico-sociale, politico-institutionale si spirituale, in conditionarea reciproca cu acestea

(DOC) Didactica Om și societate-note de curs

 1. aici ACTA TERRAE FOGARASIENSIS NUMĂR DEDICAT MEMORIEI LUI VALER LITERAT, LA 90 DE ANI DE LA ÎNCEPUTURILE MUZEULUI ŢĂRII FĂGĂRAŞULUI Colegiul editorial: prof. univ. dr. IOAN OPRIŞ - Universitatea Valahia Târgovişte prof. univ. dr. ANTAL LUKÁCS - Universitatea Bucureşti conf. univ. dr. GHEORGHE ROŞCULEŢ - Universitatea Transilvania Braşov lect. univ. dr. EUGEN.
 2. A ști (sau a vedea) în ce ape se scaldă cineva = a cunoaște gândurile, intențiile sau dispoziția cuiva. A lăsa pe cineva în apele lui = a nu deranja, a lăsa pe cineva în pace.A nu fi în apele lui = a fi abătut sau prost dispus. A-i veni (cuiva) apă la moară = a se schimba împrejurările în favoarea lui
 3. Revista ERASMUS, nr. 13/2002, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002. Valentin SĂNDULESCU. Societatea de Studii Istorice ERASMUS a apărut într-un climat de entuziasm specific momentului post decembrie 1989 şi a reprezentat dorinţa studenţilor Facultăţii de Istorie din Universitatea din Bucureşti de a-şi construi un cadru propriu de manifestare

ref> Anul Internațional al Cristalografiei Anul orașelor Umeå și Riga numite Capitale Europene ale Culturii Evenimente Ianuarie 1 ianuarie Letonia a adoptat oficial moneda euro devenind cea de-a 18 țară din Zona euro Grecia a preluat președinția Uniunii Europene Cetățenii români și bulgari au acces nerestricționat la piața muncii din. a a ab ab abajur abajur abajurul abajur abandon abandon abandoneze abandon abat abat abate abat abatere abat abateri abater abator abat abătut abăt abătută abăt. În condiţiile C. ca obiect de studiu care există în informatizării sociumului apar noi afara noastră, obiectiv, la A. în sisteme, inclusiv sistemele de experţi gîndire şi a două etapă, de la în medicină, care contribuie la abstract în gîndire la concret tot în perfecţionarea activităţii în domeniul gîndire Atât în Rusia cât şi în Ungaria concesionările începuseră cu un secol înainte ca ele să fi început în imperiul bizantin, adică din secolul al X-lea. Acest sistem, care creia o castă militară ereditară, şi deci feudală, era responsabilă, atat pentru sedentarizarea popoarelor nomade, din Rusia, în perioada kievana (882-1132.

Elucidarea misterului din Insula Stejarilor ţiei mele, şi celei mai bune prietene, Terry, şi fiilor noştri, Christian şi Mike Comoara Pierdută a Cavalerilor Templieri Cuvânt DE MULŢUMIRE Doresc să mulţumesc, în primul rând, familiei mele: soţiei inele, Terry, pentru sprijinul său nepreţuit şi generozitatea sa de-a lungul atâtor ani şi mile p Simone de Beauvoir AL DOILEA SEX Vol.1 Lui Jacques Bost Există un principiu bun, creator al ordinii, al luminii şi al bărbatului, şi un principiu rău, creator al haosului, al tenebrelor şi al femeii. PITAGORA Tot ceea ce a fost scris de către bărbaţi despre femei trebuie considerat suspect, căci bărbaţii sunt deopotrivă parte ş

FLORIAN TĂNĂSESCU. DOCTRINE ŞI INSTITUŢII POLITICE Ediţia a IV-a. Universitatea SPIRU HARET Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României TĂNĂSESCU, FLORIAN Doctrine şi instituţii politice. Ediţia a IV-a / Florian Tănăsescu.- Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006 224 p.; 20,5 cm Bibliogr. ISBN (10) 973-725-676-X (13) 978-973-725-676-8 32.01(075.8) 342.5(075.8 Este nevoie ca substanţele să fie dizolvate în prealabil în apă pentru ca reacţia să aibă loc. În organismul uman au loc numeroase reacţii chimice care dau naştere la căldură , en 244) Aplicatiile electrolize