Home

Elemente de logică matematică

#TeorieBAC. Clasa a9a: 1.Mulțimi și elemente de logică ..

A. ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ +principalele operații cu propoziții- negația, disjuncția, conjuncția, implicația și echivalența propozițiilor: DEF- Propoziția este un enunț ce poate fi adevărat sau fals. Proprietatea unei propoziții p de a fi ADEVĂRATĂ sau FALSĂ se numește VALOARE DE ADEVĂR-v (p) Elemente de Logica Matematica, Operatori Logici Propozitia este un enunt care poate lua una dintre vaorile adevarat sau fals. Predicatul este un enunt care poate sa depinda de una sau mai multe.. 2 Elemente de logică matematică: propoziție, predicat, cuantificatori, calcul propozițional, metoda reducerii la absurd, inducția matematică, probleme de numărare. 16 Subiecte 12 Chestionare. Matematica utilitară - Elemente de logica matematică - clip video și transcrip Planul unităţii Elemente de logică matematică De ce învăţăm despre elementele de logică ?, 5. Studiul paradoxurilor reprezintă un paradox ?, 6. Metoda reducerii la absurd reprezintă o cale raţională de a obţine rezultate valide?. Fiecare echipă va desemna un purtător de cuvânt, care să prezinte concluziile şi.

Elemente de Logica Matematica, Operatori Logici

Elemente de logică matematică: propoziție, predicat

Elemente de logica matematica - planul unitatii de

Mulțimi și elemente de logică matematică 1Mulțimea numerelor reale: operații algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, aproximări, operații cu intervale, modulul unui număr real, partea întreagă și partea fracționară a unui număr real 13 Subiecte9 Chestionare Matematica utilitară - numere real Cu acest test de matematică pentru clasa a IX-a îți vei consolida cunoștințele de logică matematică referitoare la propoziții, predicate și cuantificatori logici. Vei întâlni întrebări interesante despre valorile de adevăr ale propozițiilor și vei învăța să construiești propoziții particularizând variabilele unui predicat sau aplicând un cuantificator logic unui. Test de evaluare - Elemente de logică matematică, clasa a IX - a, profilul uman . 17 octombrie 2018, 06:14. 0 stele | 0 review-uri. Subiecte pentru două grupe de elevi: R1, R2 Câteva elemente de logică matematică sunt propozițiile, care pot lua o anume valoare de adevăr, predicatele și cuantificatorii. Vezi câteva exemple interesante cu elemente de bază de logică matematică în această lecție-video, care a fost concepută în conformitate cu programa publicată de Ministerul Educației și Cercetării Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Video: teorie+exerciții rezolvate -Elemente de logică matematică

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ - Referate Matematica

Mulţimi şi elemente de logică matematică . 7 noiembrie 2009, 01:35. 0 stele | 0 review-uri. Arhiva conţine o fişă de lucru şi două teste la unitatea: Mulţimi şi elemente de logică matematică, clasa a IX-a, 5h/săpt Această pagină din memoratorul de matematică a fost concepută de către profesorii noștri specializați de matematică pentru ca tu să înțelegi cât mai bine aceste noțiuni pe care le studiezi pe parcusul clasei a IX-a, la capitolul Mulțimi și elemente de logică matematică Elemente de logică matematică Propoziţii şi predicate Definiţie: O mulţime finită de semne se numeşte alfabet. Definiţie: Se numeşte enunţ orice succesiune de semne dintr-un alfaben dat. Logica matematică studiază acele enunţuri care sunt fie adevărate, fie false Tematica pentru examenul de Admitere 2013 Disciplina - Matematică Mulţimi şi elemente de logică matematică Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos Logică matematică. Anul I, Seria 10, Departamentul de Matematică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Semestrul II 2021. Instructor: Laurenţiu Leuştean. Pagina Moodle a cursului este aici . Informaţii administrative. Informaţii despre examen în Moodle . Model examen: Probleme Soluţii

Multimi si elemente de logica matematica - ProfesorulTa

 1. Logica matematica si computationala. Logică matematică și computaţională. Anul I, Seriile 13 şi 15, Departamentul de Informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Semestrul I 2020/2021. Instructori: Laurenţiu Leuştean, Natalia Moangă (Ozunu), Andrei Sipoş. Pagina Moodle a cursului: Seria 13, Seria 15
 2. Elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi combinatorică; Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică; Algebră; Elemente de analiză matematică; Geometrie în plan şi spaţiu. Aprobată la Comisia Naţională de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012.
 3. Mulțimi de numere. Mulțimi și elemente de logică matematică (clasa a IX-a) Tema 1.2. Funcții definite pe mulțimea numerelor naturale (șiruri) (clasa a IX-a) Tema 1.3. Funcții. Proprietăți generale. Lecturi grafice (clasele IX-X) Tema 1.4. Funcția de gradul I. Funcția de gradul al II-lea (clasa a IX-a) Tema 1.5. Puteri și radicali
 4. 1 mulțimi și elemente de logică matematică bac bac 2017 bac 2019 matematica bacalaureat calendar bac 2019 card a cardinalul unei multimi copyrights 2018 2019 jitaruionelblog edu ro egalitatea lui hermite exemple elemente de logica matematica exercitii rezolvate matematica clasa a 9 a identitatea lui hermite exemple
 5. Elemente de logică matematică. CAPITOLUL 2. PATRULATERE § 1. Poligoane convexe § 2. Paralelograme § 3. Trapezul . CAPITOLUL 3. ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR § 1. Teorema lui Thales § 2. Triunghiuri asemenea . CAPITOLUL 4. RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC § 1. Teorema înălţimii. Teorema catete

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ - e - Refera

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ prima lecție din clasa a

PROBLEME DE MATEMATICĂ PENTRU CLASA A IX-A Autori: LUCIAN DRAGOMIR, ADRIANA Cuprins: Capitolul I: Mulțimi și elemente DRAGOMIR, OVIDIU BĂDESCU de logică matematică (Mulțimea numerelor reale, Elemente de logică matematică, mulțimi, Colecție: MATE 2000-CONSOLIDARE Tipuri de raționamente logice, Probleme Nr Pagini: 288 de matematică. Programa Matematică - Profil Tehnologic; Clasa a IX-a. Mulţimi şi elemente de logică matematică. Mulţimea numerelor reale; Propoziţie, predicat, cuantificatori

Elemente de logica matematica - planul unitatii de invatar

Lecţi e scrisă de Tiberiu Puican pe baza manualului: Matematică. Trunchi comun ş i curriculum diferenţ iat, clasa a IX-a, Editura Didactică ş i Pedagogică, R.A. Bucureş ti, 2004. Creat: 27 Februarie 201 Programa Bac Matematica 2020 M1 (mate-info) Clasa a IX-a Mulţimi şi elemente de logică matematică Mulţimea numerelor reale Propoziţie, predicat, cuantificatori. Operaţii logice elementare Tipuri de raţionamente logice: inducţia matematică. Probleme de numărare Proba este structurată pe trei subiecte mari, pentru fiecare subiect se vor acorda câte 30 de puncte, iar 10 puncte se acordă din oficiu. Candidații trebuie să știe câteva elemente de logică matematică, precum mulțimi, operații algebrice, șiruri, funcții și lecturi grafice, definițiile funcției, funcții numerice, funcția de gradul I, sisteme de inecuații de gradul I. Suma constantă de pe fiecare linie, coloană sau diagonală se numește sumă magică și depinde numai de valoarea n, ea putând fi calculată astfel: = +. Careurile magice au o istorie îndelungată, fiind prezente într-o multitudine de variante, pe toate continentele Terrei.De aceea sunt considerate cele mai cunoscute elemente de matematică recreativă Programa la Matematica pentru clasa a 9-a Algebra Mulţimi şi elemente de logică matematică; Inductie Şiruri, Progresii Funcţii; lecturi grafice; Proprietati: Alo-Scoala! Joaca jocul, dupa regulile tale ca sa ai dragoste de carte! Bacalaureat - programa. Calendarul de desfasurare al examenului de bacalaureat..

Elemente de teoria mulţimilor

Prin logică (din greaca veche λογική, logike) se înțelege folosirea rațiunii în realizarea anumitor activități. Logica se folosește în mod predominant în filosofie, matematică și informatică.Se intersectează cu lingvistica și psihologia. Logica a fost studiată din antichitate de către numeroase civilizații inclunzând India, China, Persia și Grecia. În Europa aceasta. Mulţimi şi elemente de logică matematică. Şiruri. Funcţii; lecturi grafice. Funcţia de gradul I. Funcţia de gradul al II-lea. Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebric... Vectori în plan. Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vec... Elemente de trigonometrie. Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului sca. Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic. Competenţe vizate: Cunoașterea, utilizarea, procesarea și analiza conținuturilor specifice matematicii și informaticii; Predarea disciplinelor de matematică și informatică în învățământul preuniversitar; Dezvoltarea gândirii algoritmice, a logicii și a abilităților de calcul; Capacitatea de a utiliza și concepe. Sisteme de ecuații liniare Elemente de analiză matematică. Limite de funcții. Continuitate. Derivabilitate. Reprezentarea grafică a funcţiilor. Clasa a XII-a. Elemente de algebră. Grupuri. Inele și corpuri. Inele de polinoame cu coeficienţi intr-un corp comutativ Elemente de analiză matematică. Primitive (antiderivate), Integrala. informației. Combinarea securității cu elemente de logică matematică și informatică teoretică vizează formarea unor specialiști flexibili care să poată infrunta ușor provocările care apar în cele mai variate paradigme practice, indiferent de platforma folosită, limbajul de programare, precum și de resursele hardware

Aplicaţii ale logicii matematice în electronică Elemente

Candidații trebuie să știe câteva elemente de logică matematică, precum mulțimi, operații algebrice, șiruri, funcții și lecturi grafice, definițiile funcției, funcții numerice, funcția de gradul I, sisteme de inecuații de gradul I, funcții de gradul II. De asemenea, aceștia trebuie să interpreteze geometric proprietăți. În teoria mulțimilor complementul unei mulțimi A, adesea notată cu A c {\displaystyle A^{c)) ,[1][2] este mulțimea ale cărei elemente nu sunt în A.[3] For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Complement (matematică)

Elemente de logică matematică

 1. În anii 1930, lucrări importante de logică matematică au arătat că matematica nu poate fi redusă la logică și Karl Popper a tras concluzia că cele mai multe teorii matematice sunt, ca și cele din fizică și biologie, deductive: ca urmare, matematica pură, în cele din urmă, devine mult mai aproape de științele naturii ale.
 2. G. Georgescu, Elemente de logică matematică, Academia Militară, Bucureşti, 1978. Curs online - Introduction to Logic , Michael Genesereth, Eric Kao, Computer Science F 021.06/Ed.6 Document de uz inter
 3. Elemente de logică și teoria mulțimilor 2. Ecuații algebrice în mulțimea numerelor reale 3. Elemente de geometrie plană 4. Elemente de algebră 5. Funcții 6. Elemente de analiză matematică 7. Elemente de calcul diferențial și calcul integral 8. Metodica predării matematicii
 4. Probleme de fizica rezolvate pentru clasa a 9 a răspuns 1. Teorie exerciții rezolvate elemente de logică matematică operații cu propoziții clasa a 9 a de profesor jitaru ionel pe 23 10 2017 3 comentarii aveți mai jos teorie exerciții rezolvate la lecția elemente de logică matematică dar și principalele operații cu propoziții negația disjuncția conjuncția implicația și.
 5. Elemente de logică şi teoria mulţimilor 3. Funcţii definite pe mulţimea numerelor naturale (şiruri) La toate etapele olimpiadei de matematică (locală, judeţeană, naţională), autorul problemelor din concurs va utiliza conţinutul prezentei programe pentru olimpiadă. 2. Temele propuse vor cuprinde atât conţinuturile obligatorii.
 6. elemente de logică 4.1, 4.2 -Numere naturale de la 0 la 10/Plantele și anotimpurile; livada -Compararea numerelor de la 0 la 10/Pădurea -Numere naturale de la 0 la 31- citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare /Grădina de legume -Numere pare și impare -Recapitulare/evaluare 3. IV, V ÎN LUMEA PLANTELOR NUMERE NATURALE DE LA 31 LA 10

Test - Elemente de logică matematică, inducție și probleme

Exercise: Elemente de logică matematică

 1. DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ANUL ŞCOLAR 2006-2007 CLASA a IX-a - profil tehnologic În programa de concurs pentru clasa a IX-a sunt incluse conţinuturile programelor, eventual de olimpiadă, din clasele anterioare şi din etapele anterioare. I. Etapa locală ALGEBRĂ 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică 2. Şiruri
 2. Elemente de analiză matematică: limite de func derivabile, Studiul func țiilor cu ajutorul derivatelor d) Clasa a XII-a: Elemente de algebră: g Elemente de analiză matematică: B. Limba engleză (1) Texte Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă
 3. Elemente de analiză matematică Probleme care conduc la noțiunea de integrală. Primitive (antiderivate) Integrala definită; Aplicaţii ale integralei definite (exlusă Bac 2020) Aria unei suprafeţe plane; Volumului unui corp de rotaţie; Programa Bac Matematica 2020 M4 (pedagogic) Clasa a IX-a. Mulţimi şi elemente de logică matematică
 4. Clase de resturi modulo n - Matematica Matematica
 5. anţi. Sisteme de ecuaţii liniare. Elemente de geometria euclidiană plană şi în spaţiu

Test de evaluare - Elemente de logică matematică, clasa a

planificare anuala model 1. Planificare anuală la disciplina Desen 1h/sapt 1h x 17 sapt = 17 h sem I 17 h sem II Sem I - 1 h recapitulare iniţială 1 h teste 2h 17 - 2= 15 h/sem I predare - invatare Sau Sem II - 1 h recapitulare sem I 3 h recapitulare finala 2 h recapitulare teza 2 h teza 5 h teste 8h 68 -13 = 55 h/sem II predare. curs de logică formală și informală la aristotel se întîlnește termenul de și în timp ce urmașii lui au impus denumirea de organon. stoicii vor folosi denumire Ministerul Educației a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 (după soluționarea contestațiilor). La nivelul județului Sibiu Procentul notelor egale sau mai mari de 7 (șapte) obținute de candidații. Locul ocupat de județul Sibiul ca rată de promovare a titularizării. Ministerul Educației a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 (după soluționarea. Elemente de logică matematică și teoria mulțimilor Matematica Clasa IX | Lectii Virtuale Noțiuni generale de logică matematică. Propoziții, predicate, cuantificatori. Operații logice elementare. Metoda inducției matematice. , Noțiuni introductive de logică matematică, Operații logice: negația, Operații logice: conjuncția, Operații logice: disjuncția, Operații logice.

1 Capitolul 1 ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ. MULŢIMI DE NUMERE 1.1. Mulţimi 2. a) Fie s(A) = suma elementelor lui A.Avem s(A) = 210; s(B) = s(C) = 105; 1 + 2 + 3 + + + 14 = 105; B = 15, 16, , 20 , C = 1, 2, , 14 ; b) Înlocuim un număr a din B cu două numere b şi c din C astfel încât a = b + c.3. Dacă 0 A, x A, x > 0 1 + x - 0 = 1 + x A Elemente de logică matematică / Numere complexe. Planșă murală duo. Carton 250 gr/m, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn. Dimensiuni 700×1000 mm Logica matematică [gr. logos raţiune, discurs] este o ştiinţă care are ca obiect studiul formelor propoziționale şi legile de raţionare cu expresii propoziţionale, precum şi metodele care permit realizarea acestui studiu. În studiul propoziţiilor sau expresiilor propoziţionale, logica matematică este interesată numai de valoarea logică, adică de adevărul sau de falsitatea. Mulțimi și elemente de logică matematică • Mulțimea numerelor reale: operații algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea întreagă, partea fracționară a unui numă

Util! Elemente de logică matematică

Algebră (cu elemente de logică matematică, teoria mulţimilor şi aritmetică) Propoziţii. Operatori logici. Predicate. Propoziţii universale şi existenţiale. Metoda reducerii la absurd. Mulţimi. Operaţii cu mulţimi. Relaţii binare. *Relaţii de echivalenţă şi mulţime cât. Relaţii de ordine. Funcţii. Compunerea funcţiilor Logică matematică. Logica matematică este un subdomeniu al matematicii. Este de obicei divizată în următoarele subdomenii: teoria modelelor, teoria demonstrației, teoria mulțimilor și teoria recursivității. Cercetarea din domeniul logicii matematice a contribuit la, și a fost motivată de, studiul fundamentelor matematicii, dar. Progresii aritmetice, progresii geometrice, Elemente de logică matematică Evaluare sumativă : 25-01-2017 IXA MI 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 A face matematică doar cu cei buni din clasă, cu elevii care au nevoie de matematică la examene sau cu cei care îţi aduc rezultate cu care să te poţi făli, o astfel de atitudine îi condamnă pe restul la o neagră neştiinţă şi profundă stare de negândire, de a deveni un omoameni cu o logică redusă, cu o.

Matematică- Clasa a IX a - Mulţimi şi elemente de logică

= Studii de Master 2020 = S.D.O.M.E.F. Sisteme Dinamice Optimale şi Modele Economico - Financiare Organizator Universitatea Politehnica din Bucureşti Facultatea de Ştiinţe Aplicate - Departamentul Matematică-Informatică Domeniile de pregătire: Modele economice şi control optimal, Matematici financiare, Elemente de prognoză matematică,. Anexa nr. 3.2 1 din 7 TEMATICA pentru proba de Matematică-Fizică din cadrul concursului de admitere în Academia Tehnică Militară Ferdinand Isesiunea iulie - septembrie 2020 A. MATEMATICĂ Conţinuturi Algebră clasa a IX-a. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică. Mulţimea numerelor reale Elemente de logică matematică/ Numere complexe (duo) Cod: MP24 66,00 Lei (TVA inclus) 55,46 Lei (fara TVA) Voturi (0): Stoc: Disponibil . Cantitatea: Adauga in cos. Descriere . Dimensiune: 1000x700 mm Material: silk dublu laminat, folie 25 microni, sipci de lemn. Produse recomandate. Aboneaza-te la newsletter. DOMENIUL: Elemente de logică matematică, teoria mulțimilor și combinatorică - 2 standarde; DOMENIUL: Elemente de teoria probabilităților și statistică matematică - 2 standarde; DOMENIUL: Algebră - 3 standarde

Modele de exerciții specifice rezolvate conform teoriei; Modele de exerciții propuse spre rezolvare; Explicații ajutătoare în vederea rezolvării exercițiilor. Cuprins: Mulțimi și elemente de logică matematică; Șiruri. Progresii; Funcții; Ecuația de gradul al II-lea. Funcția de gradul al II-lea; Vectori; Trigonometrie Elemente de logică matematică: se numeşte alfabet o mulţime de semne. Se numeşte enunţ orice succesiune de semne dintr-un alfabet. Logica matematică studiază acele enunţuri care sunt fie adevărate, fie false. Un enunţ care corespunde realităţii se numeşte adevărat; un enunţ care nu este adevărat se numeşte fals Mulţimi şi elemente de logică matematică. Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real; operaţii cu intervale de numere reale; Propoziţie, predicat, cuantificator

Obiective Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor 2MODULUL § 1 Elemente de teoria mulţimilor. Recapitulare şi completări 1.1. Noţiunea de mulţime Există noţiuni și relaţii matematice care nu pot fi definite. Printre acestea sînt noţiunile mulţime, element al unei mulţimi și relaţia de apartenenţă specifică disciplinei matematică; -să identifice procedee de soluționare a problemelor care apar la matematică; 7. Conţinuturi* 8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Elemente de logică matematică Prelegere, discutii. 2. Elemente de teoria mulţimilor Prelegere, discutii. 3. Elemente de teoria mulţimilor Prelegere, discutii. 4 Matematică, Logică, Tehnică Prima lege de compoziție x1 + x2 Disjunctie x1 Ú x2 SAU x1 + x2 A doua lege de compoziție x1 × x2 Conjuncție x1 U x2 SI x1 × x2 Elementul invers x Negare Ox NU x Vezi și. Boolean (tip de date) Intersecție (matematică) Reuniune (matematică) Partiție (matematică) Produs cartezia

Multimi Si Elemente De Logica Matematica

elemente de logică 4.1, 4.2 Numerele naturale 0-1000: recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre şi litere) comparare, ordonare, numere pare/impare Corpul omenesc Menţinerea stării de sănătate - dietă, igiena personală, exerciţiul fizic etc. Boli provocate de virusuri - metode de prevenţie şi tratare 1 dezvoltarea abilităților de a rezolvare a diverselor probleme complexe din lumea reală, gândirii algoritmice, emite raționamente ce pot fi implementate cu ajutorul calculatorului. 7.2. O biectivele specifice După parcurgerea disciplinei, studenţii vor putea să: identifice, definească elemente de logică, propoziții, predicate #distribuie (TE ROG!) Aveți mai jos teorie + exerciții rezolvate la lecția de clasa a 9-a Elemente de logică matematică dar și principalele operații cu propoziții(+tabele de adevăr) -negația,..

Mulţimi şi elemente de logică matematică matrescu 07

 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică · Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real; operaţii cu intervale de numere real
 2. Clasa Algebră Geometrie Elemente de analiză matematică V Numere naturale, elemente de logică matematică, mulţimi (până la fracţii, exclusiv) VI Numere naturale Operaţii cu numere raţionale pozitive Rapoarte şi proporţii (fără marimi direct şi invers proporţionale) Figuri şi corpuri geometrice.
 3. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ DS Elemente de calcul știinţific - - - - - - 2 - 2 - V 5 13. DF Logică matematică - - - - - - 2 1 - - E 4 14. DC Competențe specifice într-o limbă străină - - - - - - - 1 - - V 2 Total 13 12 2 - 5E+ 3V 32 11 12 2 -.
 4. Programa matematica profil mate-info bacalaureat 2019 - Matematica profil mate-info programa si teste pentru bacalaureat 2021 - Clasa a IX-a Mulţimi şi elemente de logică matematică Mulţimea numerelor reale Propoziţie, predicat, cuantificatori. Operaţii logice elementare Tipuri de raţionamente logice: inducţia matematică
 5. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică . Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos, operaţii cu intervale de numere reale. Inducţia matematică. 2. Şiruri
 6. Subiecte BAC Matematică 2020. Absolvenții claselor a 12-a de la profilul real, tehnologic și pedagogic susțin azi proba obligatorie a profilului. Rămâneți pe Libertatea pentru a afla ce subiecte au picat la Matematică la BAC 2020, cum se rezolvă problemele și care este baremul de corectare pentru fiecare subiect. Rezolvarea subiectelor la Matematică la BAC [

Subiecte BAC Matematică 2020. Ce probleme au primit elevii anul trecut și cum arată modelele pentru anul acesta. De Petre Dobrescu, Miercuri, 24 iunie 2020, 07:50. La sesiunea din iunie 2020 a examenului de Bacalaureat, s-au înscris 155.000 de elevi, cu 20.000 mai mult față de anul trecut. Aproape 32.000 de elevi sunt din sesiunile. școlare pentru disciplina matematică din clasele anterioare. În programa prevăzută pentru etapa națională sunt incluse în mod implicit, conținuturile programelor de concurs de la etapele anterioare. CLASA A IX-A ALGEBRĂ Etapa județeană 1. Mulţimea numerelor reale 2. Elemente de logică și teoria mulţimilor 3 Subiecte BAC Matematică 2020. Absolvenții claselor a 12-a de la profilul real, tehnologic și pedagogic susțin azi proba obligatorie a profilului. Rămâneți pe Libertatea pentru a afla ce subiecte au picat la Matematică la BAC 2020, cum se rezolvă problemele și care este baremul de corectare pentru fiecare subiect. UPDATE 10.40: Au apărut subiectele la [

Mulțimi și elemente de logică matematică - Liceunet

 1. Georgescu B - George Georgescu, Curs de logică matematică şi computaţională, anul; I, semestrul I, capitolul Sistemul formal al calculului propoziţional, netipărit, 135 p. Georgescu C - George Georgescu, Matematica teoremelor de completitudine, în Revista de filosofie, Tomul LV, Nr. 1-2, 2008, p. 71-85
 2. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din Bucuresti, Academiei 14, Sector 1, Bucuresti 010014. Despre. Website dedicat programului de Master în Securitate și Logică Aplicată. Propulsat cu mândrie de WordPress.
 3. I. Logică, mulţimi, axiome I.1. Mulţimi, teorie naivă. Paradoxuri şi necesitatea axiomatizării Teoria modernă a mulţimilor începe odată cu lucrarea —Teoria raţională a infinităţiifl a lui Georg Cantor1, în care se manevrează liber mulţimile infinite şi se dezvoltă o tehnică de măsurare a lor (teoria cardinalelor)
 4. Programa de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa pregătitoare a fost structurată astfel încât să Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 6
 5. 1968: Elemente de logică matematică și teoria mulțimilor, Ed.Științifică. 1970: Îndoieli și certitudini, Ed. Enciclopedică Română. 1972: Essais sur les logiques non-chrysipiennes, Ed. Academiei. Decorații Titlul de Erou al Muncii.

Logica matematica - UniBu

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website Standard minim de perfromanţă: folosirea corectă a conceptelor, interpretarea lor, realizarea de raționamente valide; lucrul cu tabelele de adevăr; abilitatea de punere în practică a cunoștințelor. Bibliografia Șchiopu, Logică matematică și computațională, Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2016 Elemente de teoria mulțimilor și logică matematică 9 2 6 1 Puteri. Radicali. Logaritmi 9 2 6 1 Monoame. Polinoame. Fracții algebrice. 15 14 - 1 Funcții reale 8 2 5 1 Funcții numerice. Ecuații. Inecuații. Sisteme și totalități 65 8 52 5 Elemente de trigonometrie 27 3 22 2 Figuri geometrice în plan. Recapitulare și completăr

Logica matematica si computational

programelor de olimpiadă din clasele anterioare. Cunoştinţele suplimentare fată de programa şcolară, pot fi folosite în rezolvarea problemelor de olimpiadă. CLASA a IX-a ALGEBRĂ 1.Elemente de logică şi teoria mulţimilor 2.Funcţii definite pe mulţimea numerelor naturale 3.Funcţii . Lecturi grafice 4.Funcţia de gradul întâ Elemente de logică matematică. AN 015 AN 017 AN 032 9:00 - 11:00 Viorel Catană Alexandru Negrescu Savin Treanţă 2. 24 martie Inducția matematică. Şiruri particulare. AN 015 AN 017 AN 032 9:00 - 11:00 Nicuşor Costea Alexandru Negrescu Savin Treanţă 3. 31 martie Mulțimea numerelor com plexe. AN 017 AN 015. [3] Both, N., Elemente de logică matematică şi teoria mulţimilor pentru examenele de definitivat şi perfectionare, Univ. Babeş-Bölyai, Cluj-Napoca, 1981. [4] Both, N., Capitole speciale de logică matematică, Univ. Babeş-Bölyai, Cluj-Napoca, 1994. Familiarizarea cu noile abordări didactice specifice predării-învăţării Aritmeticii Speciale Culegere De Probleme#matematica #scoala ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ | prima lecție din clasa a IX-a, TOATE profilurile☺ Lectia 1099 - Sisteme de ecuatii - Clasele 9-12 Sisteme de ecuatii - Subiect de examen din anul 2000 (Clasa a VIII-a) Matematici Speciale Culegere De Page 11/3

ScientiaFuncția exponențialăDOCUMENTAR: 45 de ani de la moartea matematicianului

Video: Matematic - art-educational

An scolar 2020-2021 -clasa a IX-a: Teste initiale laMatematica programa de bacalaureat 2013