Home

Oug 82 din 2006

OUG 82/2006 Legislatie gratuit

  1. OUG 82/2006 (ORDONANTA URGENTA Nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare
  2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*) pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat**) (actualizată până la data de 22 martie 2009*)-----*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 3 noiembrie 2006

Aprobată cu modificări: L. nr.111/2007: privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare (abrogata prin L. nr.168/2020) - modifică art. 4 alin. (1), art. 6 şi art. 7 alin În Monitorul Oficial nr. 616 din 11 august a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Apărării Naționale nr. M.88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Senatul a aprobat, în ședința plenului de marți, propunerea legislativă a senatorului UNPR Marian Vasiliev care modifică OUG 82/2006 în sensul atribuirii calității de 'veteran' și celor care au participat la misiuni militare desfășurate în afara României înainte de anul 1990. Propunerea de lege, aprobată cu 92 de voturi 'pentru' și o abținere, modifică articolul [ Bucureşti, 9 feb /Agerpres/ - Senatul a aprobat, în şedinţa plenului de marţi, propunerea legislativă a senatorului UNPR Marian Vasiliev care modifică OUG 82/2006 în sensul atribuirii calităţii de 'veteran' şi celor care au participat la misiuni militare desfăşurate în afara României înainte de anul 199 Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014 , publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 761 din 21 octombrie 201

OUG 82 29/09/2011 - Portal Legislativ. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare. EMITENT. GUVERNUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României. We would like to show you a description here but the site won't allow us ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 16 noiembrie 2017 Întrucât Programul de guvernare 2017 - 2020 conține prevederi referitoare la adoptarea, în anu

OUG 63 2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 792 din 20 septembrie 2006. OUG 63 2006 actualizată prin: Lege nr. 6/2007 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente, oug nr. 82/2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/200 Legea nr. 75/2016 - aprobarea OUG nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală Categorie: Monitorul Oficial nr. 334 din 29 aprilie 2016 Comentari 2010-09-10 - Versiune Monitorul Oficial: OUG-82-2010-modificare-Codul-Fiscal-art-III-OUG-58-2010.pdf 2010-09-10 - Publicata in Monitorul Oficial nr. 638 din 10 Septembrie 2010 . ORDONANTA DE URGENTA nr. 82/2010 din 08 Septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin V din OUG nr. 82/2006, începând cu 29.06.2003, normele juridice aplicabile fiind cele ce guverneaza contractul de mandat în acceptiunea Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. Examinând sentinta prin prisma motivelor de recurs, precum si din oficiu, instanta a retinut urmatoarele

În

HOTĂRÂRE Nr. 960/2016 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006 ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006 Data intrarii in vigoare : 15 mai 2006 Forma actualizata valabila la data de : 21 februarie 2011 Prezenta forma. Info : titlu complet : Hotărâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicata in. LEGE nr.111 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militar

Articolul a fost modificat prin. OUG 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente; Legea 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicat Data. Titlu act de modificare/completare. Monitorul oficial. Modificări. 19 aprilie 2013: Hotărâre nr. 183/2013 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de.

Legea nr. 82 din 13.03.2003 privind aprobarea O.G. nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii juridice si a falimentului, publicata in M.Of. nr. 194 din 26.03.2003 Căsătorit în 2017 și deja tată în 2020, Pătru Eugen Valentin a făcut raport pentru a-i fi încadrată în armată soția, psiholog, conform OUG 82/2006. Deși exista post disponibil și a dat mai multe probe, chiar dacă era la puțin timp după ce născuse, tânăra a fost respinsă pe motiv că în 2014, când a fost rănit, militarul. Hotararea de Guvern 1425 din 2006 HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006. Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 882 din 30 octombrie 2006. Actualizata in 27 septembrie 2010 prin HG 955 din 2010. Actualizata in 14 decembrie 2011 prin HG 1242 din 201 Transmiterea elementelor de acces (nume utilizator si parola) catre o terta persoana cu scopul de a ceda dreptul de vot, anuleaza votul si poate antrena raspunderea actionarului in conformitate cu art. 128 din Legea 31/1990 modificata cu L441/2006 si OUG 82/2007. Utilizand aceasta modalitate de vot, EVERGENT Investments SA

Art. 138 2 a fost introdus prin punctul 86. din Legea nr. 441/2006. Acte conexe OUG 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incident Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare Publicata in M.Of. nr. 896/03.11.2006 (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 adresează o cerere formulată în nume personal societăţii comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice la care anexează adeverinţa prevăzută în anexa nr. 7, eliberată de unitatea militară cu care personalul armatei se află în raporturi de serviciu/de muncă. OUG nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2007. Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatur OUG nr 82 din 2011 art 1 alin 1 Nr. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare ART. 1 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale În vigoare de la 01 ianuarie 2007 Consolidarea din data de 11 octombrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18 iulie 2006 Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2006; OUG 46/2007; OUG 64/2007; OUG 28/2008 declarată câştigătoare cu încălcarea dispoziţiilor art. 200 din OUG nr. 34/2006 şi a celor ale art. 82 alin. (1) şi (4) din HG nr. 925/2006, pe motiv că respectiva ofertă a fost una neconformă, prin faptul că aceasta a fost elaborată cu nerespectarea prevederilor pct. IV.4.1 Ordonan ţă de urgen ţă nr. 34/2006 din 19/04/2006 Versiune actualizata la data de 02/07/2010 privind atribuirea contractelor de achizi ţie public ă, a contractelor de concesiune de lucr ări publice şi a contractelor de concesiune de servicii@ _____ @Text actualizat la data de 02/07/2010. Actul include modific ările din urm ătoarele acte ORD DE URGENTA (A) 34 19/04/2006 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS. ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*)privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de serviciiEMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006Data intrarii in vigoare : 15 mai 2006 a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, in conditiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau rectificate, dupa caz, pentru institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz

Consolidarea din data de . 24 noiembrie 2020. are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03 ianuarie 2008 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 10/2008; OUG 86/2008; OUG 118/2008; HG 1665/2008; L 360/2009; L 359/2009; Codul Fiscal 2003; OUG 84/2010; OUG - prima pozitie din codul de la Registrul comertului se inlocuieste cu $ - campul CM, din anexa A11, se completeaza cu: 6 pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificatǎ prin OUG nr. 82/2010, din drepturi de autor si drepturi conex (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes naţional.

Consolidarea din data de 02 octombrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 13 septembrie 2005 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 148/2005; L 29/2006; OUG 2. creditor - persoana juridică, inclusiv sucursala instituţiei de credit şi a instituţiei financiare din străinătate, care acordă credite de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe teritoriul României potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privin M. Of. nr. 788 din 18 septembrie 2006 . , reglementări conforme cu art. 49 şi cu art. 81-82 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, precum şi cu Regulamentul CEE nr. 1/2003, având în vedere şi necesitatea realizării transferului pensiilor în alte ţări, în aplicarea Regulamentului Consiliului 71/1408/CEE din 14. În LexNavigator au încredere zeci de mii de specialişti din domeniul juridic, financiar contabil, fiscal, administrativ etc. Foloseşti cunoştinţele unei întregi echipe de consultanţi şi specialişti, prin informaţia inclusă. Soluţia software unică 3F permite lucrul chiar şi în absenţa conexiunii la Internet, prin modul deconectat 81 jeflea avram 5 4536 22.04.2016 13.12.2019 art.36 lit.d) din oug nr.86/2006 82 lupaŞ ciprian-adrian 5 4008 24.02.2014 24.02.2014 art.36 lit.d) din oug nr.86/2006 4/14/2021 3:20:22 pm 1/13. 83 major-balla erika 5 5000 21.10.2019 21.10.2019 art.36 lit.d) din oug nr.86/2006.

CODUL FISCAL 2011 - TITLUL VI Taxa pe valoarea adaugata CAP. I Definitii ----- Denumirea Cap. I din Titlul VI a fost modificata de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Definitia taxei pe valoarea adaugata ART. 125.. Legea nr. 55/2014 pentru completarea alin. \⠀㈀尩 al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Legea nr. 67/2014 pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handica Consolidarea din data de 04 noiembrie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 112/2007; L 201/2008; L 241/2010; OUG 98/2011; L 187/2012; L 87/2015; OUG 57/2015; L 52/2017; OUG 82/2017; L 24/2018; OUG 114/2018; OUG 19/2019; OUG 38/2019 Este ziua care a fost decretată Ziua Veteranilor, prin Legea nr. 150 din 2014, modificată și completată prin OUG 82/2006, pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unori drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, ocazie cu care sunt comemorați toți eroii militari.

Studiu de caz. OUG 82/ 2010. Contributii PFA Intrebare: PFA-urile care inainte de aparitia OUG 82/2010 plateau doar contributia de asigurari de sanatate si impozit 16% , in urma aparitiei OUG 82/2010 revin la plata acelorasi doua contributii? Raspuns: Datorita publicarii in data de 10.09.2010, a OUG nr. 82/2010, privind modificarea OUG nr... Din modul de redactare al temei supuse dezbaterii, în opinia autorului referatului rezultă două probleme care trebuie tratate distinct: prima se referă la stabilirea competenţei material procesuale în soluţionarea litigiilor având ca obiect executarea contractelor de achiziţii publice încheiate în baza dispoziţiilor OUG 34/2006, în. OM 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; Deşeuri din ambalaje Legea Nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje actualizată prin OUG 38/2016 si prin OUG 50/2019

Video: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr

Aplicarea O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea ..

  1. Prin OUG 82/2017 publicata in data de 16.11.2017 in Monitorul Oficial nr. 902 se introduce obligativitatea negocierii in vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG 79/2017. Astfel, pentru unitatile in care nu exista un contract colectiv de muncase prevede obligativitatea initierii negocierii colective
  2. - prima pozitie din codul de la Registrul comertului se inlocuieste cu $; - campul CM, din anexa A11, se completeaza cu: 6 pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010, din drepturi de autor si drepturi conexe
  3. J13/758/1991, CUI RO 1891328, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si modificata prin Legea 441/2006 si OUG 82/2007 si actului constitutiv al societatii convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Constanta, str. Industriala nr. 5, jud

Senatul a aprobat modificări la OUG 82/2006 privind

1 Parlamentul României - Lege nr. 304/2004 din 28 iunie 2004 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară În vigoare de la 27 septembrie 2004 Consolidarea din data de 02 octombrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 2005 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 134/2005; OUG 50/2006; OUG 81 jeflea avram 5 4536 22.04.2016 13.12.2019 art.36 lit.d) din oug nr.86/2006 82 lupaŞ ciprian-adrian 5 4008 24.02.2014 24.02.2014 art.36 lit.d) din oug nr.86/2006 07.06.2021 13:02:59 1/13. 83 major-balla erika 5 5000 21.10.2019 21.10.2019 art.36 lit.d) din oug nr.86/2006. Adoptarea OUG 79/2017 si inexistenta obligatiei angajatorului de a majora salariile de baza CAS si CASS la angajat se va aplica cel putin pana in 2020. Ce a mai anuntat Ministerul Finantelor Publice CAS si CASS la angajat. Ajutor de stat pentru acoperirea costurilor salariatilor din IT Modificarea contractelor colective de munca este obligatorie OUG 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial nr. 0654 din 22 Septembrie 2010 Actul nr. 84 din 20 Septembrie 2010 Emitent: Guvernul Românie

Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82

OUG 82 29/09/2011 - Portal Legislati

lege5.r

OUG 63 2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr

HG 731 / 2021 - aprobarea indicatorilor de incluziune socială; MOf. 719.2021 O MTI 969 / 2021 - aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG 1 / 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European. Art. III. - Alineatul (1) al articolului 82 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie. Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: ----- * Introdus prin Legea 214/2013 1 OUG-30-din-2020; OUG nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice și fiscal-bugetare. Ordinul Presedintelui ANAF nr.1960/2018 si Ordinul Presedintelui ANAF nr.3236/2018 au fost anulate, in parte In data de 31.10.2019 Curtea de Apel Bucuresti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a solutionat dosar civil nr.497/2/2019. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DREPTURI SALARIALE FUNCŢIONARI PUBLICI. -OUG 82/2004; -OUG 92/2004; -OUG 2/2006 şi 6/2007; -Legea 304/2004 -art.312 Cod procedură civilă; art.14 din CEDO

Guvernul Orban a abrogat prin OUG sute de articole din

#B: Legea nr. 95/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 septembrie 2015 #M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015** #M3: Legea nr. 260/2015 #M4: Legea nr. 294/201 din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării. (9) Modalitatea de stabilire a costurilor prevăzute la alin. (5) pe baza.

DreptOnline:: Ordonanta de urgenta pentru modificarea si

IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.) (la 12-12-2012 Art. 41^1 a fost introdus de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.) ART. 41^ Răspunsul primit de Europa Liberă conține și o sinteză a drepturilor prevăzute de lege pentru militarii răniți și pentru familiile celor decedați, cuprinse în OUG 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului Armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestora și urmașilor celor decedați, în. OUG nr. 125 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea schemelor de plăți directe şi plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură abrogată prin OUG.

Scandal între Remus Cernea şi Patriarhia Română – Gazeta

Legea nr. 75/2016 - aprobarea OUG nr. 82/2014 pentru ..

ANEXA Nr. 2 la Ordonanta de urgenta nr.34 din 2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: În temeiul art. 278 alin. (4) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrăr

OUG 82/2010 - Modificarea Codului Fiscal si art

Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind cu respectarea Legii nr.273/2006, a Legii nr.82/1991 a contabilității, cu 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic Legea 319 din 2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012 Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012 Actualizata in 20 iulie 2018 prin Legea 198 din 2018 CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 În Monitorul Oficial nr. 179 din 22 februarie 2021 a fost publicată HG nr. 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin HG nr. 1850/2006. Actul normativ asigură implementarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 200/2006, în contextul.

Decizie 1339 din 30

2006 din OUG nr. 34/2006, pentru SC STSDA SRL, aşa cum s-a precizat în motivare; - desemnarea ofertei câştigătoare pe baza principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu aplicarea dispoziţiilor art. 72 alin. (2) şi art. 82 alin. (1) din HG nr. 925/2006, coroborat cu cele ale art. 200 alin. (1) din ordonanţa de. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale: Autoritatea Electorală Permanentă: M. Of. nr. 0769 din 09 August 2021 Act nr. 160/19 Iulie 202 OUG nr. 59 din 06.09.2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele din cadrul Programului SAPARD HG nr. 925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr Articole din OUG 8/2004 scrise de Ionuţ Militaru. primei instanţe a fost menţinută în căile de atac printr-o hotătâre din 13 martie 2000 şi printr-o hotărâre din 9 februarie 2006 a Curţii Constituţionale. Ambele jurisdicţii au confirmat motivarea instanţei de fond în sensul că reclamanta nu avea niciun drept pentru a ocupa.

Noul statut al cadrelor militare diminuează indemnizația

În conformitate cu prevederile art.148 din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune.. HG nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contactelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; OUG nr. 76/2010 privind modificare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În vigoare de la 01 mai 2006 Formă aplicabilă de la 28 august 2015 Consolidarea din data de 10 mai 2018 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28 august 201 OUG nr. 78/.2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001; OUG nr. 61/.2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/.2000 privind regimul deşeurilor, modificata prin Legea nr. 27/2007; HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a. - Legea nr. 51/2006 Lg.serviciilor comunitare de utilitati publice- Republicata - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor. - Ţinând cont de Referatul de aprobare al primarului Comunei Nuci şi de Raportul de Specialitate din cadrul Primăriei Comunei Nuci Ordonanta 34 din 2006 - Actualizata by titizaharia59 in Types > Legal forms e oug. Ordonanta 34 din 2006 - Actualizata Salvar Salvar OUG 34-2006 Actualizata para ler mais tarde. 0% 0% consideraram este documento útil, ART. 82 Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare,. 14.09.2010 Versiunea 10.03 a programului pentru angajatori ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale, modificata prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind.

oug 34 din 2006 actualizata februarie 2011 - [DOC Document

respectare a cerinţelor OUG 152/2005 privind Prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobatǎ prin Legea 84/05.04.2006, a informării adecvate a publicului şi în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia, în baza Ord. MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobare O.U.G. nr. 74/30.06.2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medical AMPTO, cu sprijinul membrilor senatului României, a reuşit să introducă în procedura de urgenţă propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 82/2006 (BP nr. 51 din 20.02.2019 UPDATE: Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea OUG nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și.

Județul din România care ar putea fi sub ape în doar

CONT CONTRIBUTII ALTE PERSOANE ASIGURATE UNDE SE VIREAZA CONTRIBUTII CONF.OUG 82/2010. COD FISCAL. ALBA. RO09TREZ00222210310XXXXX. 13580082. ARAD Consolidarea din data de 29 decembrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 122/2004; L 52/2006; L 376/2006; Art. 3 alin. 1 pct. 51 din OUG nr. 109/2005 (introdus prin Legea nr. 102/2006) prevede că reprezintă vehicul istoric acel vehicul pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă Ordonanta de Urgenta nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 654, din 22 septembrie 2010

OUG nr.31/2002 aprobata si modificata prin L. nr.107/2006 de interzicere a promovarii cultului persoanelor condamnate pentru infractiuni contra pacii si omenirii Huhu Rezea. luni, ianuarie 30, 2012. 2 comments. Executia demnitarilor din grupul Ion Antonescu in 1946 ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea. REGULAMENTUL de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind Circulația pe drumurile publice din România - alias Codul Rutier. by buta7deni Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare (b277/23.06.2021 precum şi a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului sau excluşi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta