Home

Clasificarea veniturilor publice in romania

In Romania, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, Ministerul Finantelor Publice poate fi autorizat anual, prin legea bugetului de stat, si cu aprobarea Guvernului, sa emita bonuri de tezaur, purtatoare de dobanda, si a caror scadenta nu trebuie sa depaseasca sfarsitul anului bugetar In Romania, incepand cu anul 1991, clasificarea cheltuielilor publice se aliniaza la criteriile utilizate in cadrul O.N.U., folosindu-se: clasificarea functionala si clasificarea economica. SUBIECTUL NR 3 Cheltuielile publice pentru administratia de stat,ordine publica . si aparare national Bugetul public - notiune si continut 3 1.2. Componentele bugetului public 4 1.3. Principii bugetare 7 CAP. 2. CHELTUIELILE PUBLICE 10 2.1. Clasificarea cheltuielilor publice 11 2.2. Structura cheltuielilor bugetare in Romania 13 CAP.3. VENITURILE PUBLICE 15 3.1. Clasificarea veniturilor publice 15 CONCLUZII 18 BIBLIOGRAFIE 1 Figura 2.Clasificarea datoriei publice in functie de termenul de contractare Datoria publică flotantă reprezintă datoria publică pe termen scurt şi cuprinde împrumuturile contractate, pe perioade de până la un an, în scopul acoperirii golurilor de casă generate de neconcordanţa , în timp, a veniturilor cu cheltuielile publice

Referat Bugetul Public - Structura Veniturilor si

1.3.2. Clasificarea resurselor financiare publice 25 1.4. Factori de influen ţă a evolu ţiei veniturilor publice 30 1.4.1. Analiza corela ției dintre veniturile fiscale și al ți indicatori economici în statele membre ale UE și OCDE 30 1.4.2. Modelarea econometric ă a veniturilor fiscale în România 41 1.4.3 continutul veniturilor bugetare la nivelul administratiei publice locale Conform clasificarii economice si functionale O.N.U. folosite si raportarilor statistice internationale, structura veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale este comuna cu cea a bugetului central (de stat) si a altor bugete in cadrul sistemului de bugete

Sistemul resurselor financiare diferă, din punct de vedere al structurii sale, de la un stat la altul. Totusi, având în vedere principalele trăsături caracteristice ale resurselor publice în ţările dezvoltate şi în ţările în curs de dezvoltare, acestea pot fi grupate după mai multe criterii, după cum urmează CAPITOLUL I. SISTEMUL VENITURILOR PUBLICE BUGETARE 5 1.1. Veniturile bugetare în cadrul veniturilor publice 5 1.2. Trăsăturile caracteristice ale veniturilor bugetare 6 1.3. Elemente comune și definitorii ale veniturilor bugetare 7 1.4. Clasificarea generală a veniturilor bugetare 11 1.5. Teoria generală a impozitelor și taxelor 12. 2 Contabilitatea în instituțiile publice

(PPT) Sistemul cheltuielilor publice și clasificarea lor

 1. Acest proiect trateaza Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice bugetare in Romania si Germania. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea.
 2. 2.4.4 Clasificarea veniturilor fiscale ţinând seama de funcţiile economice şi dinamica acestora 103 publice, cheltuieli publice, deficit bugetar, datorie publică, taxe, impozite, contribuţii, evoluție presiune Sustainability in Romania, 2012, Policy Research Working Paper, p. 2-3.
 3. Evoluia datoriei publice n Romnia i cauze ale acesteia. Coordonator: Lector dr. Bogdan Frescu. Student: FB-14 Iai, 2010. Finane Pulice. Evoluia Datoriei Publice n Romnia i Cauze ale acesteti
 4. Cuprins proiect Cum descarc?. Cap 1 Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 3 1.1 Cadru conceptual 3 1.2 Clasificarea resurselor financiare publice 3 1.3 Indicatori privind nivelul resurselor financiare 5 Cap 2 Analiza comparativa a nivelului si structurii veniturilor publice in Romania si Germania in perioada 2012-2016 6 2.1 Analiza nivelului resurselor.
 5. 3.2. Factorii care influenteaza evolutia veniturilor publice / 78 3.3. Clasificarea veniturilor publice /79 3.4. Impozitele directe si indirecte / 85 3.5. Evolutia veniturilor publice, in Romania, in perioada 2006 - 2010/ 98 3.6. Probleme rezolvate (indicatori de dimensionare a veniturilor publice) / 106 Capitolul IV: Buget Public / 125 4.1
 6. CAP 2.Clasificarea cheltuielilor publice 7 CAP 4.Dinamica cheltuielilor publice in Romania 13 CAP 4.Concluzii 21 Bibliografie. Extras din referat: sau de la bugetele proprii ale institutiilor,pe seama veniturilor obtinute de acestea

Cheltuielile publice concretizeaza cea de a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume aceea a repartizarii resurselor financiare publice pe diverse destinatii. Evolutia cheltuielilor publice in romania. Evaluarea cheltuielilor s i veniturilor bugetare in perioada 1990 1992 Referat evolutia cheltuielilor publice in romania pentru facultate. Continutul si clasificarea cheltuielilor publice. f d home theater price in bd f d chord f and k letter images in heart f d home theater 5 1 price in india f d home theater 5 1 6000x f 15 satellite killer extras de cont transilvania f d a stood u

...''Finante Publice'' CUPRINS PARTEA I - ASPECTE TEORETICE Capitolul I: Finanţe Publice 9 1.1. Finanţe Publice - Concept 10 1.2. Nevoile individuale şi nevoile publice vs. bunurile private şi bunurile publice 11 1.3. Conţinutul econ veniturilor, de modul în care cheltuie şi consumă, precum şi de modul în care beneficiază de servicii şi utilităţi publice. Evoluţia economiei presupune distribuirea permanentă a veniturilor în scopul asigurării dezvoltării socio-economice a individului, a comunităţii şi a ţării

2. Contabilitatea veniturilor. Conform pct. 10 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele. buget public anual. Impozitele extraordinare se instituie şi se percep în mod excep ional, în leg ătur ă cu apari ia unor obiecte impozabile ce se deosebesc esen ial de cele obi şnuite. (cazul supraprofitului de r ăzboi). 5. Clasificarea impozitelor se realizeaz ă şi dup ă institu ia care le administreaz ă CAP. 2. CHELTUIELILE PUBLICE 10 2.1. Clasificarea cheltuielilor publice 11 2.2. Structura cheltuielilor bugetare in Romania 13 CAP.3. VENITURILE PUBLICE 15 3.1. Clasificarea veniturilor publice 15 CONCLUZII 18 BIBLIOGRAFIE 1 publice şi alte cheltuieli 30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 50.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 88.02 PlaŃi de dobânzi şi comisioane 30.01.02 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 51.03 Dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli aferent

Clasificarea venelor varicoase. Generalitati Bolile varicoase ale picioarelor pot fi clasificate in functie de gravitate, cauza, loc si anomaliile specifice, conform clasificarii CEAP (Clinic, Etiologie, Anatomie, Patologie). Utilizarea unor astfel de clasificari creste acuratetea diangosticului si imbunatateste comunicarea intre specialisti privind impozitarea veniturilor din salarii şi activităţi independente realizate de . Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal, Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si a persoanelor fizice strain

Caracteristici. 1. au caracter obligatoriu, ceea ce presupune ca toate persoanele fizice și/sau juridice care realizează venituri dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere să participe prin impozite la constituirea fondurilor generale ale statului; . 2. sunt plăți către stat cu titlu definitiv și nerambursabil, în sensul că odată făcute, ele sunt utilizate numai la. Clasificarea bunurilor publice 62 3.3. Categorii distincte de bunuri publice: bunuri club şi bunuri joint 68 Romania, Volumul III Finance, Banks, Accounting and Informatics as Institutions and Rolul statului în circulaţia veniturilor publice 2 1. Cheltuielile publice - concept si trasaturi - 2 - 2. Clasificarea cheltuielilor publice - 4 - 3. Factorii care influenteaza nivelul cheltuielilor publice - 7 - 4. Alocarea pe destinatii a bugetului de stat - 8 - 4.1 Cheltuieli publice pentru actiuni social - culturale - 8 - 4.1.1. Cheltuielile publice pentru invatamant - 9 - 4.1.2 cunoscut - asigurarea unei continue creşteri a veniturilor publice (necesară finanrii ţă oricărui buget public) se poate obţine în moduri diferite: fie prin alegerea (selectarea) impozitelor, fie prin maniera de repartizare a acestora, ca sarcină fiscală, pe umerii contribuabililor, fie, în fine, îmbinând cele două metode2 Start studying Finante Publice. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. In Romania la impozitarea veniturilor personale fizice se aplica globalizarea veniturilor: foarte mult. Imprumuturile la care apeleaza statul in completarea veniturilor sale, fac parte din categoria: veniturilor extraordinare

Archive:Statistici privind finanțele publice - Statistics

Credit public in Romania clasificare, definitie

Clasificarea cheltuielilor publice. Varietatea cheltuielilor publice a făcut necesară introducerea unor criterii pentru structurarea lor. Necesitatea decurge din nevoile de analiză ante sau postfactum, dar şi din cerinţele procesului de elaboarare a bugetelor/programelor/ planurilor financiare şi de definire a indicatorilor bugetari Elaborate de autor in baza datelor furnizate de Ministerul Finantelor Publice, BNR si INS. Alaturi de acestea e observa si o crestere a veniturilor nefiscale si a veniturilor fiscal in anul 2008 fata de anul 2006 (figura 10, figura 11, figura 12).Figura 10 - Structura veniturilor bugetului general consolidate realizat in anul 2006-procent in total venituri

Diferenta intre bugetele locale ale Romaniei si ale Republicii Moldova este data de clasificarea acestora, si anume: in Romania se clasifica pe judete iar in Republica Moldova pe raioane. Prin aceste componente, bugetul public national are o sfera foarte larga, oferind o imagine de ansamblu a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice ale tarii Resursele din emisiunea de moneda sunt procese de redistribuire a veniturilor in favoarea statului. Analiza comparativa a nivelului si structurii generale a resurselor financiare publice in Romania si Bulgaria in perioada 2011-2015 Analiza nivelului resurselor financiare publice. Tabelul 1 PPP Parteneriat Public Privat Romania. Discutiile privind adoptarea unei noi legi a parteneriatului public-privat PPP, dupa ce legea existenta nu a produs nici un astfel de parteneriat, se aratau utille, numai ca rezultatul acestora nu inseama ca va duce la o lege care sa dea rezultate practice Finantele publice, in primul rind, reprezinta un mijloc de acoperire a cheltuielilor cu functionarea sectorului public, in al doilea rind, finantele publice sunt un mijloc de interventie economica si sociala. Finantele publice formeaza un domeniu de cercetari care trateaza, in special, problemele veniturilor si cheltuielilor publice

Subiecte de examen la finante publice - rasfoiesc

 1. ară încheiată pe data de 7 mai 2000 în vederea discuţiilor cu experţii Comisiei Europene (din 10 ma
 2. 1.1. Definirea şi cadrul legal privind instituţiile publice/9. 1.2. Clasificarea şi sfera de cuprindere a instituţiilor publice/9. 1.3. Bugetul - tablou evaluator şi comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice/11. 1.3.1. Principii şi reguli bugetare/12. 1.3.2. Componentele bugetului public/13. 1.3.3. Finanţarea bugetară a.
 3. istrativ, care au autoritati publice diferite de cele ale statului
 4. CLASIFICAREA REL. Asociaţia Generală a Economiştilor din România propune un Sistem de Clasificare a Literaturii Economice din România. Cod REL ( R omanian E conomic L iterature) REL 1A, 13J, 19B. Categorii: Şcoli de gândire. Doctrine economice. Metodologie în ştiinţa economică
 5. 5.1.2. Controlul privind impunerea veniturilor din activităţi independente..... 499 5.1.3. Controlul privind impunerea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor..... 511 5.1.4. Controlul privind impunerea veniturilor din valorificarea drepturilo
 6. Instituţiile publice reprezintă acele unităţi economice instituţionalizate, a căror funcţie principală constă în redistribuirea veniturilor şi a avuţiei pe seama serviciilor prestate populaţiei, în cazurile în care întreprinderile, firmele nu oferă astfel de servicii pe piaţă sau le oferă în cantităţi insuficiente

Bugetul Public - Structura Veniturilor si Cheltuielilor

 1. istratiei publice locale, legii finantelor publice locale si a Hotararii de Guvern nr. 333/1999, a dus la cresterea responsabilitatii consiliilor locale in asigurarea resurselor financiare prin cresterea ponderii veniturilor proprii in total venituri ad
 2. Economia României este o economie de piață, conform Constituției din 1991. Conform acesteia, statul este obligat să asigure libertatea comerțului și protecția concureței loiale. În economia României acționează așadar legea cererii și a ofertei.La baza acesteia se află proprietatea privată care trebuie protejată și garantată
 3. III Analiza bugetului local al municipiului Turda pe perioada 2002- 2007. 46 3.1 Date informative privind municipiul Turda. 46-47 3.2 Analiza veniturilor bugetului local. 47- 61 3.3 Analiza cheltuielilor bugetului local. 61 Concluzii si propuneri. 73-76 Bibliografie . 77
 4. Clasificarea automobilelor : 14 kb: fara insa a avea caracter de penalizare sau expropriere. Evaziunea fiscala.Cheltuielile publice prezintă inter: clasificarea compusilor clasificarea burselor proprietatile carburantilor clasificare metale proprietati fizice nacl clasificarea veniturilor.
 5. Urban (53,93%) Rural (46,07%) Conform recensământului din 2011 , România are o populație de 20 121 641 de locuitori, iar sporul natural este negativ. Populația scade astfel, și din cauza acestuia, dar și din cauza migrației negative. Astfel, raportul Eurostat din 2014 arăta că România era țara din Uniunea Europeană cu cea mai abruptă scădere demografică între 1994 și 2014.
 6. Secţiunea I. Veniturile bugetare în cadrul veniturilor publice.. 87 Secţiunea a II-a. Trăsăturile caracteristice ale veniturilor bugetare.. 89 Secţiunea a IV-a. Clasificarea generală a veniturilor bugetare.. 94 Capitolul II

(DOC) Dinamica datoriei publice a Romaniei Popa Doina

 1. Sec iunea a II-a. Trăsăturile caracteristice ale veniturilor bugetare..75 Sec iunea a III-a. Elementele comune şi definitorii ale veniturilor bugetare.76 Sec iunea a IV-a. Clasificarea generală a veniturilor bugetare..80 Capitolul II
 2. Obiectivul prezentului articol este reprezentat de analiza efortului pe calea armonizării în cadrul contabilității sectorului public a reglementărilor românești cu viitoarele standarde europene în domeniu (EPSAS). În vederea realizării obiectivului propus, metodologia cercetării se bazează pe măsurarea armonizării formale (de jure) între reglementările românești referitoare.
 3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR INSTITUTIILOR PUBLICE 94 7.1. Contabilitatea cheltuielilor institutiilor publice 94 7.1.1. Delimitari privind cheltuielile institutiilor publice 94 7.1.2. Clasificarea cheltuielilor institutiilor publice 96 7.1.3. Fazele efectuarii cheltuielilor 99 7.1.4. Continutul economic al conturilor de.
 4. 3. CLASIFICAREA VENITURILOR BUGETARE Veniturile bugetare se pot clasifica din mai multe puncte de vedere: 1. Din punct de vedere al apartenenţei veniturilor la componentele bugetu- lui public naţional
 5. Students also viewed Finante rezumat - Summary Finanţe Finance Curs 1 Finante Corporative Exam 5 June 2015, questions Conceptul de finante publice Functiile finantelor publice Sistemul cheltuielilor publice
 6. Finanţe publice 8 4.3.5. Competenţele compartimentelor de contabilitate ale ordonatorilor de credite bugetare..... 11

Continutul Veniturilor Bugetare La Nivelul Administratiei

Nivelul, structura şi dinamica veniturilor publice 4.2.1. Nivelul veniturilor publice Nivelul veniturilor publice totale şi al diferitelor categorii de venituri se apreciază din perspectivă statică (la un moment dat) şi din perspectivă dinamică (în evoluţie pe o perioadă de timp determinată), pe baza următorilor indicatori: 1 4. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor. Portal de stiri de business, analize, comentarii, calculator credite, fonduri europene, burse, banci si companii. Sustinut editorial de Money Channel, Busines - clasificarea activit ăţilor turistice, pornind de la ofert ă, în conexiune cu structurile fundamentale ale produselor şi serviciilor CITI (Clasificarea Interna ţional ă Tip Industrii a activit ăţilor), NACE (Clasificarea industrial ă general ă a activit ăţilor economice în Comunitatea European ă) §2. Clasificarea impozitelor Dată fiind diversitatea formelor pe care le-au îmbrăcat şi le îmbracă impozitele, acestea se pot grupa după diferite criterii: I. După forma în care se percep, se disting impozite în natură şi impozite în bani

Clasificarea resurselor financiare publice - Biblioteca

Pagina 3 din Referat proprietati de clasificare a lumii vii. Pamantul, era considerat de catre oamenii din antichitate ca fiind sustinut de trei balene. Naivii si oamenii de rand, credeau aceasta teorie datorita inculturii dar mai ales datorita faptului ca si biserica o sustinea orbeste, negasind alta explicatie LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (actualizată până la data de 19 octombrie 2014*

Lucrare de licență: Taxele vamale - Lucrari de licenta

Clasificarea veniturilor bugetare : Finate publice solutia de care ai nevoie FINANTE Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari. Clasificarea veniturilor si cheltuielilo Pagina 3 - ORDIN nr. 754 din 02.10.2008pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara Pagina Neinregistrarea in scop de TVA. Clasificarea veniturilor obtinute de nerezidenti. 2. o singura factura pentru realizarea temei grafice a a site-ului web al magazinului online. Pentru aceste facturi microintreprinderea din Romania datoreaza impozit pe venitul nerezidentilor retinut la sursa la data platii acestora (impozit pe redevente sau alt. CAP.I BUGETELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1. Finanţele locale în unele ţări din Europa 2. Finanţele locale în România 3. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Vetiş 3.1 Conţinutul veniturilor bugetare 3.2 Clasificarea veniturilor bugetare 3.3 Analiza veniturilor bugetare la nivelul comunei Vetiş.

Proiect Studiu de caz comparativ privind nivelul

 1. Institutiile publice reprezinta acele unitati economice institutionalizate, a caror functie principala consta in redistribuirea veniturilor si a avutiei pe seama serviciilor prestate populatiei, in cazurile in care inteprinderile, firmele nu ofera astfel de servicii pe piata sau le ofera in cantitati insuficiente
 2. + Capitolul II Sistemul de beneficii de asistență socială + Secţiunea 1 Definirea și clasificarea beneficiilor de asistență socială + Articolul 7 Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai.
 3. (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. ART. 17 (1) Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat
 4. In Romania, sarcina crearii unui sistem si a unei strategii B. Clasificarea sistemelor fiscale Dupa cel de-al doilea razboi mondial, se delimiteaza, treptat, patru categorii de sisteme fiscale: reducere a cheltuielilor publice si pentro o crestere a veniturilor statului fara distorsiuni exagerat
 5. Angajator nerezident in Romania. Declararea veniturilor. Intrebare: O persoana juridica nerezidenta din Ungaria, care in Romania nu are sediul social, reprezentanta sau sediu permanent, vrea sa angajeze o persoana fizica romana, cu domiciliul in Romania care urmeaza sa-si desfasoare activitatea in Romania. Care sunt obligatiile in Romania ale.
 6. istrației publice sunt impozitele și contribuțiile sociale (a se vedea graficul 6). În 2013, impozitele au reprezentat 58,7 % din veniturile totale în UE-28 și 55,7 % în zona euro (ZE-18), în timp ce contribuțiile sociale s-au ridicat la 30,7 % din veniturile.
Disertatie Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice in

Evoluţia datoriei publice în România - [DOC Document

Pe siteul UNBR a fost publicat proiectul scrisorii pe care Uniunea Profesiilor Liberale din Romania - UPLR intentioneaza sa-l transmita Ministerului Finantelor Publice avand in vedere ca acesta intentioneaza ca, prin modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, la care se lucreaza in prezent, sa elimine exceptia prevazuta de normele actuale de aplicare a art ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 30 decembrie 201

Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor

Astfel, ponderea veniturilor publice a crescut in Polonia de la 40,4% din PIB in 2008 la 41,2% din PIB anul trecut. Polonia a fost, de altfel, singura tara din blocul ex-comunist care a inregistrat in 2009 crestere economica, fapt ce a sustinut majorarea veniturilor incasate la Bugetul de stat. Consum mai mare, venituri in scader Cheltuielile publice reprezinta totalitatea cheltuielilor efectuate in scopul public prin intermediul institutilor publice care se acopera de la bugetul de stat sau bugetul propriu, pe seama veniturilor obtinute (Parlament, Administratia Prezidentiala, ministerel, organe si autoritati de specialitate, autoritatipublice, etc.). Mai mult, cheltuielile publice desemneaza relatia economic-sociala. În cele ce urmeaz ă vom folosi clasificarea veniturilor f ăcută mai sus şi în tratarea principalelor aspecte privind politica veniturilor fiscale şi nefiscale. Politica veniturilor fiscale (Fisher R., 1999: 101-115; Buchanan J., 1970:113) reprezintă partea cea mai mare a resurselor bugetului statului. Faptul că nivelu România ocupă locul 24 între cele 27 de state membre UE la ponderea cheltuielilor sociale în PIB, potrivit datelor publicate de Eurostat.Cu 11,9%, ne-am situat doar peste Bulgaria (11,5%), Malta (10,8%) și Irlanda (8,9%), cu precizarea că procentajul irlandez a fost diminuat artificial de preluarea în PIB a multinaționalelor care și-au mutat sediul ca urmare [ Organizarea auditului public intern în Romania; Atribuţiile compartimentului de audit public intern; - Hotărârea Guvernului Nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe RO65TREZ7055032XXX008683 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat) Operator de date.

Finante publice - Editia a II-a - Roxana Narcisa Mosteanu

Referat: Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si

Video: Evolutia Cheltuielilor Publice In Romani

Finanţe publice - eVitalSho

Referat: Bugetul Public - Structura Veniturilor si

Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în avans 4.7. Contabilitatea capitalurilor proprii 4.8. Contabilitatea provizioanelor clasificarea costurilor, pierderile, producția în curs de execuție, imputarea rațională a costurilor indirecte, costul de întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 883. Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice - Activitatea de Metodologie şi Administrare a Veniturilor Statului Perioada 15.07.2003 - 20.02.2004 Funcţia sau postul ocupat şef servici Clasificarea impozitelor şi taxelor Secţiunea a 6-a. Principiile generale ale Codului fiscal din România Determinarea veniturilor impozabile ale persoanelor fizice §1. Determinarea veniturilor impozabile din activităţi independente Capitolul V. Contribuţii la sistemul public de asigurări sociale Secţiunea 1. Sistemului public.

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatului

Incepand cu data de 01.05.2010, asiguratii inregistrati cu un accident de munca, respectiv o boala profesionala conform prevederilor legale din Romania, pot solicita Directiei Generale Accidente de Munca si Boli Profesionale (DGAMBP) din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), documentul portabil DA1, in cazul in care se deplaseaza, au. Aparatul central al ANR are în componenţa sa serviciile funcţionale, Direcţia Personal Navigant, Direcţia Inspecţii, Siguranţă şi Securitate Navală, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale. Organele teritoriale operative sunt unităţi fără personalitate juridică, aflate.

Referat: Bugetul Public - Structura Veniturilor si

Formulare pentru Declararea unor Venituri prevazute la Titlul III din Codul Fiscal. 14) Fisa capacitatii de cazare , cod 14.13.01.13/3p. Formularele mentionate la pct. 1)-7) se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2011 si definitivarea impozitului anual Recunoașterea veniturilor 5.5. Rezultatul pe acțiune. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea contabilitățiinr.82/1991, republicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare până la data publicării bibliografiei; 2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. Finantelor Publice, clasificarea si duratele normale de functionare. Romania, Bucureşti, Sector3, Str. Energeticienilor 9-11 J40/17828/2007 RO 2244998

Referat: Impactul Crizei Financiare asupra Datoriei