Home

Gruparea datelor statistice

Gruparea datelor statistice : Statistica - Stiucu

  1. Gruparea datelor statistice. Gruparea datelor statistice este o operatiune de sistematizare a prezentarii materialului statistic obtinut prin observare care consta in separarea colectivitatii cercetate in grupe omogene de unitati dupa variatia uneia sau mai multor caracteristici din programul observarii
  2. Rezumat: In prima parte a cursului sunt prezentate clasificarea si gruparea statistica, tehnici de baza in prelucrarea datelor statistice, a caror utilizare contribuie decisiv la sistematizarea datelor si, pe aceasta cale, la simplificarea tuturor procedurilor ulterioare. Intregul demers se bazeaza pe conceptul de omogenitate, a carui corecta intelegere poate contribui la deslusirea.
  3. 8.2. Metoda gruparii-metoda de baza in prelucrarea datelor statistice. Gruparea reprezinta prima sistematizare a datelor si consta in impartirea unitatilor in grupe omogene in functie de variatia uneia sau mai multor caracteristici. Caracteristica in functie de care se face separarea unitatilor se mai numeste si factor de grupare

CULEGEREA, GRUPAREA SI REPREZENTAREA GRAFICA A DATELOR STATISTICE 1 NOTIUNI GENERALE Statistica este stiinta care se ocupa cu: Colectarea Gruparea Analiza Interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene in scopul luarii unor decizii. Clasificari: 1. a Organizarea datelor statistice Conf. dr. habil. Eduard Rotens¸tein 1 Introducere Partea statisticii care se ocup˘a cu culegerea, ˆınregistrarea, gruparea, descrierea s¸i sumarizarea datelor este gru-pata sub titulatura de˘ statistica˘ descriptiva˘. Acea parte care vizeaz˘a interpretarea s¸i obt¸inerea concluziilor di

Clasificarea si gruparea statistica - rasfoiesc

  1. DATE STATISTICE. CULEGERE DATE. SERII STATISTICE. TABELE. GRAFICE Date statistice Datele statistice sunt valorile variabilelor pe care elementele e şantioanelor le i-au în cadrul unui studiu statistic. Scalele de m ăsur ă a datelor statistice sunt: 1
  2. Gruparea pe clase Caracteristici statistice ale datelor experimentale E˘santioane aleatoare Populat˘ia statistic a este o mult˘ime de elemente supus a cercet arii statistice. Un element al acestei populat˘ii se nume˘ste unitate statistic a. O caracteristic a a unei populat˘ii statistice este cantitativ a dac a poate cuanti cat a printr-un.
  3. Gruparea datelor statistice este o centralizare pe grupe omogene a unitatilor unei colectivitati dupa; variatia uneia sau mai multor caracteristici. A. Atunci când raportăm un indicator primar la o bază de raportare însemnă că avem un indicator; relativ. A 41. Compararea datelor statistice prin diferenţă o numim mărime absolută. A 42
  4. datelor statistice prin tabele statistice 51 4. Prezentarea datelor statistice sub forma reprezentărilor grafice 61 5. Logica şi modalităţi de aflare a mediilor şi de evitare a capcanelor 80 6. Indicatorii sociali relevanţi pentru descrierea şi interpretarea aspectelor demografice şi sociale 97.

Centralizarea si gruparea datelor statistice - observarea

Analiza Statistica- Gruparea pe intervale a datelor statistice cu Exce Statistică Prelucrarea datelor statistice Statistică practică Analiza şi interpretarea rezultatelor Statistică descriptivă Colectivitate statistică Aritmetică politică Unităţi statistice Statistică probabilistică Caracteristici statistice Statistică modernă Date statistice Statistica - ştiinţă Informaţii statistice Tutorial Excel 2007 - Analiza Statistica, Gruparea pe intervale a datelor statistice

  1. anti. Gruparea statistica se regaseste in toate domeniile si uneori poate sa aiba caracter oficial si permanent, intalnindu-se astfel in publicatiile statistice
  2. Acest proiect trateaza Gruparea simpla si combinata - Reprezentarea grafica a datelor statistice. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte
  3. Prelucrarea datelor statistice este a doua etap ă a cercet ării statistice şi are ca scop : (I) centralizarea şi sistematizarea datelor culese în etapa observării statistice; (II) calculul sistemului de indicatori statistici ce caracterizeaz ă numeric fenomenele şi procesele studiate cu ajutorul metodelor statistice complexe; (III).

I. Prelucrarea datelor statistice. 1. Gruparea datelor. Prin grupare înțelegem separarea colectivității pe grupe omogene. O grupă este considerată statistic omogenă, dacă unitățile din aceeași clasă sau subclasă prezintă variații minime fie ca nivel de dezvoltare, fie ca formă de manifestare. În statistică, această variație minimă este considerată rezultatul influenței. Elemente de statistica 1. Interpretarea datelor statistice prin parametrii de pozitie 2. Analiza si interpretarea datelor statistice legate de un studiu statistic s-a realizat pana la acest moment cu ajutorul frecventelor si a graficelor statistice.Cu ajutorul acestor caracteristici se poate observa cu usurinta variabilitatea marimilor care se obtin ca rezultat al unor masuratori.Desi exista. 2 GRUPAREA ŞI CLASIFICAREA DATELOR Sistematizarea datelor constituie o metodă eficientă pentru a căpăta o imagine generală asupra distribuţiei, concetrării / împrăştierii valorilor Sistematizarea datelor se realizează prin gruparea şi clasificarea datelor statistice Grupele/clasele trebuie să fie omogene Criteriul de grupare. Tabelul statistic trebuie să fie elaborat după anumite reguli privind elementele de con inut şi de form . În funcţie de rolul lor în analiza şi prelucrarea datelor statistice, tabelele statistice pot fi: simple (descriptive); de prelucrare; pe grupe (obţinute în urma sistematizării datelor); combinate; de asociere. f CAPITOLUL 2 2.5

2.2. Gruparea datelor statistice Pentru VARIABILELE ATRIBUTIVE Gruparea, ca operatie de sistematizare, se aplica variabilelor cantitative, rezultatul constituindu-l seria de distributie de frecvente heterograda. a) In functie de numarul de caracteristici, intalnim: - grupari simple, in functie de o caracteristica nterpretarea datelor statistice prin parametri de pozit Analiza si interpretarea datelor statistice legate de un studiu statistic s-a realizat pana la acest moment cu ajutorul frecventelor si a graficelor statice. Cu ajutorul acestor caracteristici se poate observa cu usurinta variabilitatea marimilor care se obtin ca rezultat al unor masuratori 2.2. Gruparea datelor statistice. Pentru VARIABILELE ATRIBUTIVE. Gruparea, ca operaţie de sistematizare, se aplică variabilelor cantitative, rezultatul constituindu-l seria de distribuţie de frecvenţe heterogradă. a) În funcţie de numărul de caracteristici, întâlnim: - grupări simple, în funcţie de o caracteristică Sistematizarea datelor statistice (gruparea/clasificarea). Am vazut ca statistica opereaza cu volume mari de date. Daca aceste date sunt prezentate intr-o forma aleatoare neregulata, este dificil, investigand vizual setul de date, sa-l caracterizam prin trasaturile sale esentiale, prin valorile extreme, tendinta centrala sau gradul de dispersare

grile examen statistica aconomica anul 1 sem 2

Statistică Prelucrarea datelor statistice Statistică practică Analiza şi interpretarea rezultatelor Statistică descriptivă Colectivitate statistică Aritmetică politică Unităţi statistice Statistică probabilistică Caracteristici statistice Statistică modernă Date statistice Statistica - ştiinţă Informaţii statistice Gruparea datelor statistice 2. Modalităţi de prezentare si reprezentare a datelor. datelor statistice, cel puțin în sfera de reprezentare în fața Curții Europene, implică o comparație cu datele statistice și evaluarea efectuată de însăși Curtea Europeană. Raportul anual al Curții Europene, relevant pentru prezenta analiză, este. statistice concrete. 2. Organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional statistic. 3. Culegerea datelor statistice: noţiuni metode şi prelucrare; programul observării (culegerea datelor statistice). 4. Aplicaţii privind centralizarea şi gruparea datelor statistice. 5. Prezentarea datelor sub forma de tabele serii şi grafice Gruparea datelor statistice este o centralizare pe grupe neomogene a unitatilor unei colectivitati dupa variatia uneia sau mai multor caracteristici. A 20. Caracteristica de grupare este acea insusire care sta la baza impartirii colectivitatii in grupe omogene. F 21. Caracteristica de grupare nu trebuie sa fie esentiala si nici cu caracter.

Statistica matematică este ramura matematicii care se ocupă cu culegerea, gruparea, analizarea si interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum si unele previziuni privind desfasurarea acestor fenomene in viitor. Se ocupă cu interpretarea datelor oferite de statistica descriptivă și cu folosirea acestora pentru a formula concluzii și lua decizii 6.1.2. Grupare datelor şi alcătuirea seriilor. Gruparea are ca scop separarea datelor, în fond a unităţilor, în clase omogene. Gruparea se poate efectua după o singură caracteristică (grupare simplă) sau după mai multe caracteristici (grupare combinată) Mult mai utilizata, este gruparea datelor pe intervale. Pentru aceasta vom tine cont de distributia grupata a datelor, fiind necesara împartirea valorilor în clase de intervale egale. Exista doua metode principale de împartire a datelor pe intervale. Prima este propusa de Spatz (1997) are în vedere patru pasi de urmat Analiza datelor, importanță, oportunități și perspective. Nu a existat niciodată un moment mai interesant pentru a lucra cu date. Se estimează că industria de analiză a datelor va ajunge la aproape 78 de miliarde de dolari până în anul 2023

Analiza Statistica- Gruparea pe intervale a datelor

Culegerea, gruparea si prelucrarea datelor statistice. Reprezentarea grafica a datelor statistice - notiuni teoretice . Obiectul initial al statisticii (sec. al XVIII-a) cuprindea descrierea situatiei unui stat privitoare la resursele sale. In scurt timp semnificatia termenului a fost extinsa la studiul unor fenomene economice, sociale, biologice, etc Ca domeniu de activitate, statistica demografică se ocupă de culegerea, centralizarea şi gruparea datelor privind populaţia şi fenomenele demografice şi de determinarea indicatorilor cu ajutorul cărora se descriu populaţia şi fenomenele demografice în vederea evidenţierii regularităţilor statistice (proporţii, rate, indici etc.

Tutorial Excel 2007 - Analiza Statistica, Gruparea pe

La 27 mai 2010, în cadrul Seminarului internaţional privind diseminarea datelor statistice şi lansarea unei noi soluţii Web de diseminare a datelor statistice, organizat de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei a fost lansată Noua bancă de date statistice PX-Web 2 Lucrarea a fost examinată, aprobată şi recomandată pentru publicare la şedinţa catedrei Matematică şi Statistica Economică(proces-verbal nr.2 din 11.10.2016

analiza datelor, conţine un set de metode pentru o prelucrarea şi organizare primară a datelor brute culese. Una dintre acestea este organizarea datelor în serii statistice. 1 Vezi A. Hald -A history of Probability and Statistics and Their Applications before 1750, New York, Willey, 1990 CULEGEREA, GRUPAREA SI REPREZENTAREA GRAFICA. A DATELOR STATISTICE. Statistica se ocupa cu culegerea, inregistrarea, gruparea, analiza si . interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind producerea viitoare a fenomenului Missouri State University (MSU or MO State), formerly Southwest Missouri State University, is a public university in Springfield, Missouri.Founded in 1905 as the Fourth District Normal School, it is the state's second largest university campus by enrollment, with an enrollment of 23,502 in the fall semester of 2020. The schools also operates a campus in West Plains, Missouri offering associate. totalizarea, gruparea datelor statistice. Metoda de prezentare a datelor statistice. Rezolvarea situațiilor problemă prin metodele grupării și comparării datelor statistice. Prezentarea rezultatelor prin grafice și diagrame. 3 2. Mijloacele fixe productive Calcularea indicatorilor eficienței economice ai utilizării mijloacelor fixe. 2 3

Gruparea datelor; Analize statistice in cadrul tabelelor pivot: cresteri / scaderi valorice si procentuale, determinare procent din total, inserare rank; Creare grafic dinamic avand ca sursa pivot table; Utilizarea filtrarilor de tip Slicers Exercitii practice. Teme si Proiecte. Proiect cu un grad ridicat de dificultate seriei statistice. În exemplul de mai sus acestea sunt 24 și 67 Cerințe: 1. Pornind de la datele din tabelul Tabel LP5, realizaţi tabelele de frecvenţă pentru variabilele: glicemie, colesterol, vârstă, greutate, înălțime prin gruparea datelor pe clase: - Vârstă (5 clase) - Glicemie (5 clase), - Colesterol (5 clase) Explicatii pe scurt. • Satistica este disciplina care se ocupa cu culegerea, inregistrarea, gruparea, analiza si interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestuia. • Activitatea de grupare, analiza si interpretare a datelor precum si formularea unor. Obiective. Cursul este prevăzut ca o introducere în analiza și descrierea datelor sociale. Se urmărește înțelegerea conceptelor de bază ale statisticii sociale și familiarizarea cu pachetele statistice R și SPSS. Studenții vor fi capabili să distingă între diferite tipuri de variabile și să înțeleagă situațiile în care pot.

statistică, centralizarea, gruparea datelor statistice, prezentarea datelor statistice, vizualizarea informaţiei statistice şi a indicatorilor statistici rezultaţi din prelucrarea primară a datelor - 6 ore 3. Aplicaţii ce cuantifică indicatorii statistici ai tendinţei centrale: - mărimil Pentru rezumarea datelor continue (reprezentări grafice, calculul anumitor statistici, raportare), este necesară uneori gruparea datelor. Aceasta se realizează prin divizarea domeniului valorilor în intervale disjuncte, numite intervale de clasă (sau intervale de grupare), astfel încât fiecare valoare să fie conţinută într‑un. 1. Statistica este ș tiința care se ocupă cu colectarea, gruparea, analizarea și interpretarea unor date, pentru a trage anumite concluzii sau pentru a face anumite predicții referitoare la un fenomen. 2. Alege din următoarea listă variantele care reprezintă metode de colectare a datelor statistice: 3 Statistica. 1. Gruparea statistica reprezinta o operatie de sistematizare a datelor primare, prin care, pentru caracteristicile inregistrate, evidentiaza tipurile calitative existente in cadrul populatiei cercetate. Prin grupare se omogenizeaza unitatile colectivitatii din punct de vedere al variatiei uneia sau mai multor caracteristici Serii de momente - insumarea variabilelor statistice se face la anumite momente Seriile statistice de distributie - in care se foloseste pentru gruparea datelor o caracteristica atributiva.

T3. Prelucrarea primară a datelor statistice 2 T4. Gruparea - metodă de bază în prelucrarea datelor statistice 2 T5. Prezentarea datelor statistice 2 2 T6. Indicatorii statistici. 2 T7. Valorile medii. 4 2 T8. Indicatorii variaţiei. 4 2 T9. Cercetare prin sondaj. 2 T10. Analiza statistică a seriilor dinamice. 6 2 T11. Indicii. •Exemplu: gruparea datelor în categorii în funcție de similaritatea dintre ele •Se bazează pe proprietățile statistice ale datelor •Nu se bazează pe conceptul de funcție de eroare ci pe cel de calitate a modelului extras din date, care trebui Rolul etapei observării în cadrul cercetării statistice Aspecte privind centralizarea și gruparea datelor statistice Metode statistice de prezentare a datelor: tabele, serii, grafice Indicatorii statistici calculați ca mărimi relative Indicatorii statistici calculați ca mărimi medi

Definiti datele statistice si aratati importanta lor. ,dupa o metodologie unitara,pentru toate unitatile colectivităţii Prelucrarea statistica Sistematizarea datelor prin gruparea statistica. a datelor statistice Etapele cercetării statistice Proiectarea observării statistice Metode de observare statistică Prelucrarea primară a datelor statistice Clasificarea si gruparea datelor statistice Prezentarea datelor statistice (serii de distribuţie, tabele, grafice) Lect.univ.dr. Nicoleta CARAGEA 14 3. Statistica in date si siruri statistice in domeniul geografic Statistica este stiinta colectarii, clasificarii, prezentarii si folosirii datelor pentru diverse domenii ale cunoasterii. (St. Balint si L Tanasie, 2000). Statistica reprezinta colectarea, organizarea si gruparea datelor in tabele cu posibilitati de prezentare a datelor, a analize Transcript diagrama prin benzi Proiect creat de : 1. Alexandru-Claudiu Antonică 2. Andrei Iordăchescu 3. Alexandru Ciobanu Culegerea,inregistrarea si gruparea datelor statistice legate de studiul statistic al unui fenomen sunt urmate de analiza, interpretarea si formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestora

Metode de prezentare ale datelor statistice - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Metode de prezentare ale datelor statistice. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Metode de prezentare ale datelor statistice.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Metode de prezentare ale datelor statistice Capitolul 11. Analiza şi interpretarea datelor în statistică.....509 11.1. Principiile şi obiectivele analizei şi interpretării datelor statistice.....509 11.2. - 1.4. Culegerea datelor statistice (observarea statistică) - 1.4.1. Elemente de teoria scalării - 1.4.2. Elemente metodologice ale unei observări statistice - 1.4.3. Controlul datelor statistice. Cap. 2. SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE - 2.1. Prezentarea primară a datelor - 2.2. Gruparea datelor statistice - 2.3

Gruparea simpla si combinata - Reprezentarea grafica a

Metode statistice parțiale de observare a datelor 2.4. Sistemul informațional statistic (SIS) în țara noastră 2.5. Erorile observării statistice CAPITOLUL III. PRELUCRAREA PRIMARĂ A DATELOR STATISTICE 3.1. Necesitatea prelucrării primare a datelor statistice 3.2. Centralizarea datelor statistice 3.3. Clasificarea şi gruparea datelor. a datelor - Prezentari PowerPoint - Gestionarea bazelor de date. Acces - Reteaua Internet. Conectare. Navigare. Servicii Internet - Distribuţii probabilistice remarcabile. - Gruparea datelor de observaţie - obţinerea repartiţiilor empirice. - Ipoteze statistice parametrice simple. Analiză dispersională. Aplicaţii. Bibliografie. 8.Gruparea datelor statistice în clase. 2 9.Frecvențe caracteristice. 2 10.Aplicații teoretice. 2 11.Noțiuni de probabilitate utilizate în traficul rutier. 2 12. Legi de distribuție pentru variabile aleatoare de tip discret. 2 13.Legi de distribuție pentru variabile aleatoare de tip continuu. 2 14.Aplicații teoretice. 2 Bibliografi

Proiect Gruparea simpla si combinata - Reprezentarea

Suport teoretic proiect- partea I - StuDoc

inregistrarea, gruparea, analiza si interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestuia. Reprezentarea garfica a datelor statistice. Graficul unei serii statistice se numeste diagrama structurala Realizarea unui studiu de caz folosind metodele statistice; Asigurarea comparabilităţii datelor statistice pe plan naţional şi internaţional. 3. Insrumental aplicative ( proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare în ţelege culegerea, gruparea, analiza şi interpretarea datelor precum şi stabilirea unor predic ţii privind evolu ţia viitoare a acestora. Studiul se realizeaz ă asupra unor colec ţii de obseva ţii efectuate asupra unor entit ăţi de aceea şi natur ă denumite unit ăţi statistice

Curs: Inregistrarea, Sistematizarea si Prezentarea Datelor

Repartiţiile statistice, rezultate din grupări, se prezintă simplu în tabele şi grafice. În continuarea abordării statistice a prelucrării datelor se caută parametrii care pot descrie cel mai bine câmpurile de variabilitate după diferitele lor caractere. Obiectivul este atins prin folosirea statisticii descriptive, prin care se. Repartiţiile statistice, rezultate din grupări, se prezintă simplu în tabele şi grafice. În continuarea abordării statistice a prelucrării datelor se caută parametrii care pot descrie cel mai bine câmpurile de variabilitate după diferitele lor caractere

Elemente de statistica - SlideShar

Gruparea datelor statistice const n mprirea unitilor colectivitii n ansambluri omogene, bine definite, dup variaia uneia sau mai multor caracteristici (numite factori de grupare). O grup omogen este format din ansamblul unitilor statistice care prezint cel puin o proprietate comun In tab-ul Date statistice vizualizeaza tabela datele analizei reprezentate grafic pot efectua operatii export datelor diferite formate: TXT, CSV, XSL copiere date CLIPBOARD pentru fi alipite alte documente. Tab-ul Proprietati grafic permite editarea reprezentarii grafice datelor analizate prin intermediul setarilor specifice fiecarui tip grafic Prelucrarea primară şi prezentarea datelor statistice. Studiu de caz. Pentru un eşantion de 40 de salariaţi s-au înregistrat valorile caracteristicilor: sex, vechime în muncă (ani împliniţi) - xi şi salariul net lunar - yi , după cum sunt prezentate în Tabelul 1. Gruparea unităţilor după caracteristicile numerice pe intervale.

Curs 2 SISTEMATIZAREA DATELOR STATISTICE

Etapele sistematizarii statistice implica parcurgerea urmatoarelor etape: - centralizarea; - gruparea sau clasificarea datelor si calculul indicatorilor statistici absoluti; - calculul indicatorilor derivati; - prezentarea rezultatelor prelucrarii sub forma de: serii, tabele si grafice T4. Gruparea - metodă de bază în prelucrarea datelor statistice 2 T5. Prezentarea datelor statistice 2 2 T6. Indicatorii statistici. 2 T7. Valorile medii. 4 2 T8. Indicatorii variaţiei. 4 2 T9. Cercetare prin sondaj. 2 T10. Analiza statistică a seriilor dinamice. 6 2 T11. Indicii statisticii. 4 T12. Metodele statistice de studiere a. statistice în orice domeniu de studiu. la prezentarea de datelor complexe prin tabele, diagrame, grafice, etc., pentru o înțelegere ușoară a acestora. la înțelegerea naturii și modelul de variabilitate al unui fenomen. la elaborarea inferență validă, împreună cu o măsură d biologiei (analiză, modelare și predicție pe baza datelor genomice) folosind metode și tehnici specifice matematicii și Biostatistică: utilizarea modelelor și metodelor statistice în analiza datelor biologice Gruparea datelor biologice. Algoritmi de grupare partiționali și ierarhici gruparea lor și se prezintă prin intermediul seriilor statistice, tabelelor statistice și prin grafice. și interpretare a datelor statistice. Vor folosi tableta și fișa în paralel. Profesorul va explica tipurile de exerciții. Aplicația permite generarea de grafice, cu linii sau bare.

(PDF) Statistica Liviu Daniel Cretu - Academia

1.10. Erori statistice si controlul datelor statistice Pe scurt Intrebari recapitulative CAPITOLUL 2 SISTEMATIZAREA SI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE Consideratii preliminare Termeni cheie Notiuni teoretice 2.1. Introducere 2.2. Gruparea Si clasificarea datelor statistice 2.2.1. Principiile gruparii/clasificarii 2.2.2. Gruparea pe intervale de. Gruparea si clasificarea datelor statistice Gruparea statistica - este o centralizare pe grupe a unitatilor unei colectivitatii. Se obtine in baza aplicarii metodei gruparilor statistice presupunand principiul omogenitatii. Omogenitatea statistica inseamna ca in grupa (clasa) respectiva sa existe variatie minima intre variantele inregistrate.

Problema datelor in statistica

Analize-statistice.eu oferă servicii de consultanţă şi de asistenţă pe întregul parcurs al celor trei etape ale procesului studiului statistic: 1. Observarea statistică - etapa culegerii datelor empirice, urmată de ordonarea şi gruparea acestora în vederea prelucrării gruparea datelor. Sistematizarea şi prelucrarea datelor statistice. Previzionarea evoluţiei în timp a fenomenelor pe baza analizei statistice. Metode şi tehnici utilizate în managementul calităţii. Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări individuale, proiecte, studiu de caz, consultaţii Gruparea datelor statistice este o centralizare pe grupe omogene a unitatilor unei colectivitati dupa variatia uneia sau mai multor caracteristici. = A Gruparea judetelor Romaniei dupa numarul total al angajatilor cu studii superioare din ultimii 10 ani este o: c. grupare dupa o caracteristica numerica Histograma este: c. reflecta forma.